Η εταιρεία
  Αρχική Σελίδα                                     (Βέλτιστη παρουσία με ανάλυση οθόνης 1152 επί 864 pixel)

Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ

Περιβάλλον

Επενδύσεις

Σήμανση

Υπηρεσίες

Προϊόντα

Αμελκτικά

 
Αρχική σελίδα Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ   

Νησιά Βορείου Αιγαίου Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Θεσαλλία Ήπειρος Ιόνια νησιά Δυτική Ελλάδα Κεντρική Ελλάδα Νησιά Νοτίου Αιγαίου Πελοπόνησσος Αττική Κρήτη Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

 
Δίκτυο Διεπιστημονικής συνεργασίας

Δίκτυο Συνεργασίας

 

To Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ υποστηρίζει νέες επιχειρηματικές διεξόδους στους συνεργαζόμενους επιστήμονες με τη διαμόρφωση, όρων συλλογικής επιχειρηματικής δράσης στη παροχή υγειονομικών, κτηνιατρικών και ζωοτεχνικών υπηρεσιών και την εμπορία προϊόντων σχετικών, με την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών.

To Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ συνδράμει στην ανάπτυξη υποδομών και μηχανισμών καθοδήγησης, της κτηνοτροφικής παραγωγής και της αγοράς των τροφίμων, στην κατεύθυνση της προστασίας της δημόσιας υγείας και του καταναλωτή.

Στο πλαίσιο αυτό, τo Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ διαθέτει υποδομές για την ανάπτυξη, συλλογικών προσπαθειών από επαγγελματίες επιστήμονες, εταιρείες και παραγωγούς, που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή , δευτερογενή και τριτογενή τομέα της παραγωγής τροφίμων, για την δημιουργία μιας ευρείας βάσης δεδομένων και ενός συστήματος  οριζόντιας διακίνησης κάθε πληροφορίας σχετικής, με τη παραγωγή διακίνηση και διάθεση των κτηνοτροφικών προϊόντων και των τροφίμων, με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού τόπου ανάπτυξης, πρωτοκόλλων ορθής πρακτικής για κάθε δραστηριότητα, που αφορά στην παραγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης και μη, από το χωράφι, μέχρι το πιάτο του καταναλωτή.

 

www.ktimel.gr