Η εταιρεία
  Αρχική Σελίδα                                     (Βέλτιστη παρουσία με ανάλυση οθόνης 1152 επί 864 pixel)

Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ

Περιβάλλον

Επενδύσεις

Σήμανση

Υπηρεσίες

Προϊόντα

Αμελκτικά

 
Αρχική σελίδα  Εταιρικοί συνεργάτες   
    

 

Εταιρικοί Συνεργάτες Δικτύου ΚΤΗΜΕΛ

 

Το Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ, σε κοινά αποδεκτά πλαίσια «ορθής επιχειρηματικής πρακτικής και υγιούς ανταγωνισμού» συνεργάζεται, με κάθε εταιρεία, που, στηρίζει τη προσπάθεια των συνεργαζομένων, με αυτή επιστημόνων, να επιχειρούν στον πρωτογενή τομέα και στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης των τροφίμων και να παράγουν έργο αξιόπιστο και τεκμηριωμένο.

Το Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ συνεργάζεται, με κάθε εταιρεία, που στο μέτρο που την αφορά, αποδέχεται και υποστηρίζει στη πράξη :

·         ότι οι επαγγελματίες επιστήμονες, μπορούν  και πρέπει να αποτελούν  γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των φορέων, που εμπλέκονται στις δραστηριότητες τους,

·         ότι η διαχείριση της  «πληροφορίας» πρέπει να γίνεται από το σύνολο των εμπλεκομένων  σε κάθε δραστηριότητα που αφορά στην παραγωγή  και διάθεση των τροφίμων από το πρωτογενή έως το τριτογενή τομέα, , σε περιβάλλον αμοιβαιότητας, με στόχο τη συσσώρευση συγκριτικών πλεονεκτημάτων στο τελικό προϊόν, που είναι το τρόφιμο.

·         ότι κάθε εμπλεκόμενος οφείλει να αντιμετωπίζει και να διαχειρίζεται το τρόφιμο, και τα άλλα ζητήματα που αφορούν στην δημόσια υγεία, με κανόνες ορθής πρακτικής, συνυπαιτιότητας και συνυπευθυνότητας.

 

www.ktimel.gr

 

        

Boumatic interpuls sima prionics waikato agrident control advance technologies CAT edit id EBTE ΕΒΤΕ