Η εταιρεία
  Αρχική Σελίδα                                     (Βέλτιστη παρουσία με ανάλυση οθόνης 1152 επί 864 pixel)

Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ

Περιβάλλον

Επενδύσεις

Σήμανση

Υπηρεσίες

Προϊόντα

Αμελκτικά

 
Αρχική σελίδα Προϊόντα
Προμηθευτικός μηχανισμός ΚΤΗΜΕΛ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ  ΚΤΗΜΕΛ

 

To Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ, με κανόνες Ορθής Εμπορικής Πρακτικής παρεμβαίνει, σε διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των προμηθευτών και των ελεύθερων επαγγελματιών επιστημόνων κτηνιάτρων και μη.

 

Το Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ υποστηρίζει και συνδράμει, τους συνεργαζόμενους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες, στη βελτίωση της αξιοπιστίας και της ανταγωνιστικότητας τους, μέσω :

 

·         κοινής εμπορικής πρακτικής, και χρήσης κοινών λογοτύπων και εταιρικής ταυτότητας,

·         της διάθεσης των αναγκαίων πληροφοριακών υποδομών, για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων, προϊόντων και υπηρεσιών,

·         της παραχώρησης δικτυακού χώρου, για την ανεξάρτητη παρουσίαση και προβολή τους.

·         της στήριξης της ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων τους, όπου παρουσιάζονται πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.

·         της συνδρομής στην προμήθεια, και εμπορία, κάθε είδους και τύπου προϊόντων ή εξοπλισμών, που αφορούν στις δραστηριότητες τους.

·         της διαμόρφωσης διαφανούς τιμολογιακής πολιτικής και συνεργασίας, με τους προμηθευτές,

·         της χρήσης κανόνων ιχνηλασιμότητας και πρακτικών μηδενικού αποθέματος (zero stock).

www.ktimel.gr