Η εταιρεία
  Αρχική Σελίδα                                     (Βέλτιστη παρουσία με ανάλυση οθόνης 1152 επί 864 pixel)

Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ

Περιβάλλον

Επενδύσεις

Σήμανση

Υπηρεσίες

Προϊόντα

Αμελκτικά

 
Αρχική σελίδα Υπηρεσίες Software
Όσον αφορά στα συστήματα αυτοελέγχου, υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, HACCP και GHP και την κατά περίσταση πιστοποίηση το

VetCareManagement Soft

 

Στα πλαίσια του Δικτύου ΚΤΗΜΕΛ με δεδομένη την ανάγκη τεκμηρίωσης και εμπέδωσης αξιοπιστίας στην καθημερινή κτηνιατρική πρακτική, αναπτύχθηκε λογισμικό Διαχείρισης της Κτηνιατρικής Περίθαλψης, που διατίθεταιι με την εμπορική ονομασία "VetCareManagement Soft".

To "VetCareManagement Soft" είναι ένα πλήρες, και αξιόπιστο λογισμικό, ικανό να συνδράμει αποφασιστικά και αποτελεσματικά, τον κτηνιάτρο στην καθημερινή άσκηση των δραστηριοτήτων του.

To "VetCareManagement Soft" καλύπτει δυνητικά κάθε ζήτημα, που αφορά στην Κτηνιατρική Συνταγή και στη Διαχείριση της Υγείας και του "Εύ ζείν" του ζωικού κεφαλαίου.

To "VetCareManagement Soft" είναι η μόνη εφαρμογή Η/Υ, που καλύπτει στο ακέραιο τις απαιτήσεις της σύγχρονης Εθνικής και Ευρωπαϊκής κτηνιατρικής νομοθεσίας.

To "VetCareManagement Soft" είναι το μόνο ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης της κτηνιατρικής περίθαλψης στην Ελληνική αγορά.

To "VetCareManagement Soft", τέλος, εκτός από τα παραπάνω διαθέτει :

* εργαλεία συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, για την αυτονόητη και ανώδυνη τεκμηρίωση της κτηνιατρικής πράξης.

* εργαλεία συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, για την ιχνοθέτηση και ιχνηλασιμότητα των κτηνιατρικών φαρμάκων.

* εργαλεία εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης, για τη διεκπεραίωση του εμπορικού μέρους, των κτηνιατρικών πράξεων, παράλληλα και ταυτόχρονα με την μηχανογραφική έκδοση της κτηνιατρικής συνταγής.

 

Λέξεις κλειδιά : vet soft,vet management, λογισμικό, κτηνιατρικό, software, vet care, traceability, ανιχνευσιμότητα, ιχνηλασιμότητα, διαχείριση κτηνιατρικής περίθαλψης._

www.ktimel.gr