Η εταιρεία
  Αρχική Σελίδα                                     (Βέλτιστη παρουσία με ανάλυση οθόνης 1152 επί 864 pixel)

Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ

Περιβάλλον

Επενδύσεις

Σήμανση

Υπηρεσίες

Προϊόντα

Αμελκτικά

 
Αρχική σελίδα Υπηρεσίες   
Δίκτυο Διεπιστημονικής συνεργασίας

 ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού των επιστημονικών ομάδων που λειτουργούν στα πλαίσια του δικτύου ΚΤΗΜΕΛ σε συνδυασμό με τις άριστες πληροφοριακές και δικτυακές υποδομές που κατέχουν, επιτρέπουν την παραγωγή και προσφορά από τους συνεργάτες του δικτύου ΚΤΗΜΕΛ αξιόπιστων και εξειδικευμένων προϊόντων παροχής υπηρεσιών, όπως :

εκπόνηση μελετών,

υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων,

εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων (HACCP, GΗP),

εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO,

υλοποίηση προγραμμάτων περίθαλψης των ζώων,

υλοποίηση προγραμμάτων βιολογικής και κτηνιατρικής έρευνας,

υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας,

υλοποίηση προγραμμάτων ανιχνευσιμότητας στις διαδικασίες, που αφορούν στην παραγωγή τροφίμων κλπ

 

www.ktimel.gr