Ηλεκτρονική σήμανση ζώων συνοδείας

 

Η ηλεκτρονική σήμανση των ζώων συνοδείας γίνεται δι' εμφυτεύσεως ενός RFID microchip με αποστειρωμένη σύριγγα, σε προβλεπόμενο σημείο του σώματος του ζώου.

Ο αναμεταδότης RFID είναι εγκλωβισμένος, σε βιο-συμβατή κάψουλα ειδικής σύνθεσης και κατασκευής, για την αποτροπή της μετανάστευσης του από το σημείο εμφύτευσης του.

Ο αναμεταδότης, όπως και στα άλλα προϊόντα ηλεκτρονικής σήμανσης που διαθέτει ΚΤΗΜΕΛ, είναι συμβατός με το πρωτόκολλο ISO 11784-11785 και είναι τύπου FDX-B.

Ο αναμεταδότης  FDX-B, σε σχέση με αυτόν της τεχνολογίας HDX, είναι υποπολλαπλασίου μεγέθους και ως εκ τούτου, αποτελεί ιδανική επιλογή, για τη συγκεκριμένη χρήση, αφού παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής εναίσιμων εμφυτευμάτων που μπορούν να φιλοξενηθούν σε σύριγγες με βελόνα μεγέθους 2  x 12 mm.

Ο αναμεταδότης περιέχεται σε σύριγγα εργονομικά σχεδιασμένη με διπλή λαβή στο άνω μέρος της, ώστε να διευκολύνεται η γρήγορη, ανώδυνη και ασφαλής εμφύτευση του αναμεταδότη, στο σώμα του ζώου, με ελάχιστη προσπάθεια και ταλαιπωρία του.

Ένα σταθερό και άκαμπτο κάλυμμα συγκρατεί τον αναμεταδότη μέσα στη βελόνα, και ταυτόχρονα αποτρέπει καταστροφή της ακίδας της. Ενώ η σύριγγα είναι σχεδιασμένη, για φιλική χρήση προς το περιβάλλον αφού παρέχεται η δυνατότητα,  μετά τη χρήση του προϊόντος, να αφαιρεθεί η βελόνα, με τη βοήθεια του προστατευτικού καλύμματος και να πεταχτεί, σε ειδικά κιβώτια επιβλαβών αποβλήτων.

Η απολύτως διαφανής συσκευασία πολυπροπυλενίου επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα, του κωδικού του αναμεταδότη και της ημερομηνίας λήξης, που αναγράφονται στην περιεχόμενη αυτοκόλλητη ετικέτα της συσκευασίας.

Όλη η διαδικασία παραγωγής υποβάλλεται, σε συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους, ώστε να εξασφαλίζεται η παραγωγή ενός απόλυτα ασφαλούς και αξιόπιστου προϊόντος.

 

www.ktimel.gr