Η εταιρεία
  Αρχική Σελίδα                                     (Βέλτιστη παρουσία με ανάλυση οθόνης 1152 επί 864 pixel)

Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ

Περιβάλλον

Επενδύσεις

Σήμανση

Υπηρεσίες

Προϊόντα

Αμελκτικά

 
Αρχική σελίδα  Αμελκτικά-Γαλακτοκομικά   

GMilking

ΑΜΕΛΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ

 

H ΚΤΗΜΕΛ Α

 

Οι συνεργάτες του Δικτύου ΚΤΗΜΕΛ αναγνωρίζοντας, την ανάγκη των κτηνοτρόφων της χώρας, να εγκαταστήσουν αμελκτικά μηχανήματα και να εξοπλίσουν τις εκμεταλλεύσεις τους, με τα κατάλληλα ζωοτεχνικά εργαλεία και εξοπλισμούς, διαπραγματεύτηκαν, με τις πλέον επώνυμες και αξιόπιστες εταιρείες παραγωγής ζωοτεχνικού, αμελκτικού και γαλακτοκομικού εξοπλισμού, για την διανομή και υποστήριξη των προϊόντων τους στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση οι επιλογές των συνεργατών του Δικτύου ΚΤΗΜΕΛ, έγιναν, με γνώμονα τη διαμόρφωση περιβάλλοντος που:
 
* θα προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες, αποκλειστικά και μόνο μέσω, των συνεργατών του Δικτύου ΚΤΗΜΕΛ, ώστε να παρέχεται στους κτηνοτρόφους, η μέγιστη δυνατή υποστήριξη.
 
* θα καλύπτει, την κτηνοτροφική αγορά, με ικανούς  και αξιόπιστους εξοπλισμούς και προϊόντα, ώστε να ενισχύεται διαρκώς, η αξιοπιστία και η ανταγωνιστικότητα των κτηνοτρόφων και των κτηνοτροφικών προϊόντων.

www.ktimel.gr

 

Boumatic, GM, Gascoigne Mellote, Interpuls, Sima, Waikato, Αμελκτικά, αρμεκτικά, αρμεκτήρια, αμελκτικές, άρμεγμα, αρμεχτήρια, αρμεχτικό αμελκτική μηχανή, αμελκτικό παγίδευση, κυκλικά γραμμικά, υψηλής ψηλής χαμηλής γραμμής, 12/24 24/24 2*12/12 12/36 18/36 36/36, μεταφερόμενα, Boumatic, θήλαστρα, πνευματικός, ηλεκτρονικός, παλμοδότης, πλυντήριο terminal αντλία κενού γραμμή γάλακτος γαλακτομετρητές όξινα αλκαλικά απολυμαντικά καθαριστικά απορρυπαντικά