ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σαχτούρη 59   ΠΑΤΡΑ  ΤΚ 26222      Τηλ.:2610 362277 ..... Fax: 2610 318311 ..... E-mail : ktimel@ktimel.gr

 

Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος

Υπεύθυνος συντονισμού: Γιάννης Γουλιμής κτηνίατρος (goulimis@ktimel.gr)                                                                                                           Υπεύθυνος Η/Υ: Δημήτρης Πελεκούδας Φυσικός-Η/Υ (pelek@hol.gr)

Δίκτυο

Περιβάλλον

Επενδύσεις

Σήμανση

Υπηρεσίες

Προϊόντα

Αμελκτικά