Η εταιρεία
  Αρχική Σελίδα                                     (Βέλτιστη παρουσία με ανάλυση οθόνης 1152 επί 864 pixel)

Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ

Περιβάλλον

Επενδύσεις

Σήμανση

Υπηρεσίες

Προϊόντα

Αμελκτικά

 
Αρχική σελίδα  Σήμανση  Διαχείριση RFID   
 
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Ÿ         Με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικής ιχνηλασιμότητας (traceability), για τα τρόφιμα και την εξάπλωση των ζωο-ανθρωπο-νόσων, εφαρμόζεται στα ζώα η ηλεκτρονική σήμανση – ταυτοποίηση.

 

Ÿ         Σκοπός είναι να  υπάρχει η δυνατότητα ασφαλούς συλλογής πληροφοριών που αφορούν σε κάθε ζώο, ώστε να μπορεί με βεβαιότητα να τεκμηριώνεται, η διαδρομή και η ιστορία του ιδίου και των προϊόντων του, για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ενώ μπορεί ακόμα και μετά από αυτή, να ανακτηθεί κάθε πληροφορία, που να αφορά στη δημόσια υγεία και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης αναζητώντας κάθε τι σχετικό με οποιοδήποτε πρόβλημα και να εντοπίζεται προς τα πίσω η πηγή αυτού του προβλήματος, έστω και αν αυτή η πηγή αφορά σε μεμονωμένο ζώο.

 

Ÿ         Η χρήση τεχνολογιών RFID, για τη σήμανση των ζώων αφορά κατά περίπτωση στην ενσωμάτωση ετικετών πυριτίου (chips), σε βιοσυμβατές υποδόρια εναίσιμες κάψουλες (injection) ή σε στομαχικούς κεραμικούς βώλους (bolus) ή στην προσαρμογή τους στα πλαστικά ενώτια (RFtags) των παραγωγικών ζώων.

 

Ÿ         Στο αγρόκτημα, οι πληροφορίες που μπορούν να καταγραφούν μπορεί να περιλαμβάνουν είτε κάθε τι που σχετίζεται με κάθε ζώο ατομικά, όπως τα φυσικά, παραγωγικά και αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά του, ή το διατροφικό, ζωοτεχνικό και κτηνιατρο-φαρμακευτικό ιστορικό του, είτε τέλος ότι αφορά σε μεταβολές ιδιοκτησιακού καθεστώτος, μετακίνησης του κλπ.

 

Ÿ         Δεδομένων των αναγκών διαχείρισης του πληροφοριακού πλούτου, που μπορεί να συγκεντρωθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής σήμανσης η Πληροφορική Πάτρας έχει αναπτύξει ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού για την Κτηνιατρική και Κτηνοτροφική διαχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με στόχο τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών αποτελεσμάτων τους.

 

www.ktimel.gr

 
 
 
 
Set Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης.