Η εταιρεία
  Αρχική Σελίδα                                     (Βέλτιστη παρουσία με ανάλυση οθόνης 1152 επί 864 pixel)

Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ

Περιβάλλον

Επενδύσεις

Σήμανση

Υπηρεσίες

Προϊόντα

Αμελκτικά

 
Αρχική σελίδα Σήμανση   
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ των Ζώων

 

 

Βάση του κανονισμού 21/2004 επιβάλλεται από τον Ιούλιο του 2006 η ηλεκτρονική σήμανση των ζώων ώστε μέχρι τον Ιανουάριο του 2008 (αναβλήθηκε για τον Ιανουάριο του 2010) να είναι εφικτή η  ηλεκτρονική παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.

Η ηλεκτρονική παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής αφορά, αφενός στην ταυτοποίηση, καταγραφή και παρακολούθηση των ζώων και αφετέρου στην αποτύπωση και αξιολόγηση των συμβάντων, που αφορούν σε ζητήματα, που άμεσα ή έμμεσα μπορούν να επηρεάσουν την δημόσια υγεία και την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.

 

Σκοπός του συστήματος είναι να ανιχνεύεται αμφίδρομα και σε όλα τα στάδια της εκτροφής των ζώων αλλά και της παραγωγής των τροφίμων, σε ότι αφορά στα παραγωγικά ζώα, κάθε συμβάν που θα απαιτούσε την λήψη διορθωτικών μέτρων ή μέτρων αποτροπής κινδύνου, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η ασφαλής εκτροφή των ζώων και να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και η υγιεινή των τροφίμων από κινδύνους ζωικής προέλευσης.