Η εταιρεία
  Αρχική Σελίδα                                     (Βέλτιστη παρουσία με ανάλυση οθόνης 1152 επί 864 pixel)

Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ

Περιβάλλον

Επενδύσεις

Σήμανση

Υπηρεσίες

Προϊόντα

Αμελκτικά

 
 

 

 

 


 

GMilking

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΟΙΚΟ-ΜΟΝΑΔΕΣ

H ΚΤΗΜΕΛ Α

 

Στο Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ, με την αξιοποίηση, της εμπειρίας που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του προγράμματος βιομηχανικής έρευνας και τη διαχείριση του πληροφοριακού πλούτου, που προέκυψε, αναπτύχθηκε η απαραίτητη τεχνογνωσία, για την ενσωμάτωση και την προσαρμογή στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης τροφίμων και ζωοτροφών, από τον πρωτογενή, ως τον τριτογενή τομέα, δράσεων, φιλικών προς το περιβάλλον, με την αξιοποίηση σύγχρονων περιβαλλοντικών τεχνολογιών, προϊόντων και μεθόδων (φωτοβολταϊκά, βιο-μάζα, εξυγίανση, ανακύκλωση αποβλήτων κλπ).

                                 

Στο Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ, μέσα από κοινές επιχειρηματικές πρακτικές, με εταιρείες, που ειδικεύονται σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, όπως η παραγωγή συστημάτων παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας, διαχείρισης, αφαλάτωσης και ανακύκλωσης υδάτων, διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων και εξυγίανσης και αξιοποίησης αποβλήτων, αναπτύχθηκαν  ΠΡΟΤΥΠΑ σχεδιασμού, κατασκευής και διαχείρισης ΟΙΚΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, που στην ουσία αποτελούν υβριδικά συστήματα ανακύκλωσης και παραγωγής ενέργειας, στηριγμένα στο παραγωγικό ιστό, είτε των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων του πρωτογενούς τομέα, είτε των μονάδων παραγωγής, τυποποίησης και διάθεσης τροφίμων.

 

 Οι συνεργάτες επιστήμονες γεωτεχνικοί του Δικτύου ΚΤΗΜΕΛ, προωθούν τα πρότυπα των  ΟΙΚΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, με στόχο αυτά να αποτελέσουν κοινό τόπο για τους κτηνοτρόφους, ώστε να κατατείνουν στην εφαρμογή προτύπων ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, στις εκμεταλλεύσεις τους.

 

Οι ΟΙΚΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ή οι ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ μπορούν να λειτουργήσουν με επιτυχία εάν και εφόσον, ικανοποιούν επαρκώς τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1.             Διαθέτουν ικανό και αναγκαίο μέγεθος

2.             Υπακούουν σε ενιαία περιβαλλοντικά, διαχειριστικά και παραγωγικά πρωτόκολλα.

3.             Είναι ενεργειακά αυτόνομες

4.            Διαχειρίζονται και ανακυκλώνουν επαρκώς, τα υδάτινα αποθέματά τους.

 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η χρηματοδότηση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων κάθετης οργάνωσης, που εκτός από τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική τους οργάνωση και τη προφανή δυνατότητα τους να παρέχουν στην αγορά αξιόπιστα, ασφαλή και πιστοποιημένα κτηνοτροφικά προϊόντα διατροφής, θα μπορούν παράλληλα να συνδράμουν με τις υποδομές τους τις τοπικές κοινωνίες στην ανακύκλωση και στη περιβαλλοντική αξιοποίηση των αποβλήτων και των απορριμμάτων τους. 

 

 

www.ktimel.gr