Η εταιρεία
  Αρχική Σελίδα                                     (Βέλτιστη παρουσία με ανάλυση οθόνης 1152 επί 864 pixel)

Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ

Περιβάλλον

Επενδύσεις

Σήμανση

Υπηρεσίες

Προϊόντα

Αμελκτικά

 
Αρχική σελίδα Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ 
Η αυξημένη πρόσβαση στους πληροφοριακούς πόρους των εκμεταλλεύσεων μέσω των υπηρεσιών καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου που παρέ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ

 

Tο 2002 με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση 54 και στη συνέχεια 71 κτηνιάτρων, ελευθέρων επαγγελματιών από όλη τη χώρα, ξεκίνησε η προσπάθεια συγκρότησης ενός δικτύου επιστημονικής συνεργασίας αλληλοενημέρωσης και ανάληψης κοινών δράσεων, του «Δικτύου ΚΤΗΜΕΛ».

 

To Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ λειτουργεί πλέον, ως δίκτυο συνεργασίας κτηνιατρικών, κτηνοτροφικών, ζωοτεχνικών και άλλων επιχειρήσεων, ατομικών ή εταιρικών, που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και τις κατάλληλες υποδομές, συντονισμού και στήριξης δράσεων, για την από κοινού παραγωγή, αξιόπιστου και πολύπλευρου έργου :

 

 • στην εκπόνηση και υλοποίηση επενδυτικών και διαχειριστικών προγραμμάτων στη παραγωγική κτηνοτροφία,
 • στη παραγωγή και προώθηση προϊόντων κτηνιατρικού, ζωοτεχνικού, υγειονομικού και κτηνιατρικο-φαρμακευτικού, ενδιαφέροντος και
 • στη πιστοποίηση και διασφάλιση της υγιεινής, προϊόντων και τροφίμων ζωικής προέλευσης.