Η εταιρεία
  Αρχική Σελίδα                                     (Βέλτιστη παρουσία με ανάλυση οθόνης 1152 επί 864 pixel)

Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ

Περιβάλλον

Επενδύσεις

Σήμανση

Υπηρεσίες

Προϊόντα

Αμελκτικά

 
Αρχική σελίδα  Κατασκευές   


Η αυξημένη πρόσβαση στους πληροφοριακούς πόρους των εκμεταλλεύσεων μέσω των υπηρεσιών καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου που παρέ

 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Η αυξημένη πρόσβαση των συνεργατών του Δικτύου ΚΤΗΜΕΛ στους πληροφοριακούς πόρους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων λόγω των προϊόντων και των υπηρεσιών καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, που παρέχει, δίνει τη δυνατότητα στους επιστημονικούς συνεργάτες της να προχωρήσουν στην εκπόνηση μελετών και στον ολοκληρωμένο πλέον σχεδιασμό τεχνικών έργων για τον πρωτογενή τομέα, όπου κατ' ανάγκη θα γίνουν σημαντικές επενδύσεις προκειμένου η Ελληνική κτηνοτροφία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των μέτρων, για την πολλαπλή συμμόρφωση και προσαρμογή στους κανονισμούς της ΕΕ.

Το Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ με βάση :

ü       την επιλεξιμότητα των επενδύσεων στην κτηνοτροφία, από τον αναπτυξιακό νόμο, και τα προγράμματα του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης,

ü       την ανάγκη της αγοράς τροφίμων, για πιστοποιημένα προϊόντα ετικέτας, ΠΟΠ, ΠΓΠ κλπ.

ü       και την αδυναμία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων να επενδύσουν αφ΄ εαυτών, σε κάθετες   εκμεταλλεύσεις παραγωγής επώνυμων τροφίμων ζωικής προέλευσης,

επιδιώκει σε συνεργασία, με βιώσιμες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, και επενδυτικά κεφάλαια, την ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών πρωτόκολλων, ώστε με τη μέθοδο, της συμμετοχής ή της χρονο-μερισματικής μίσθωσης,  να εμπλακεί στην κατασκευή και διαχείριση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με στόχο την παραγωγή και την εμπορία επώνυμων και πιστοποιημένων τροφίμων ζωικής προέλευσης.

www.ktimel.gr

 

(Επιλογή/Μεγέθυνση)