Νίκος Μαθιόπουλος

Κτηνίατρος

Μέλος Δ.Σ. ΚΤΗΜΕΛ

 

 

Κυρίες και κύριοι, Φίλοι και φίλες

 

Η ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. είναι μια πολυσυμμετοχική εταιρεία των επαγγελματιών κτηνιάτρων, που δραστηριοποιούνται στις τρεις περιφέρειες την Νοτιοδυτική Ελλάδος με στόχο να συμπεριλάβει στους κόλπους της συναδέλφους, από όλη τη χώρα, είναι ανώνυμος εταιρεία παροχής  κτηνιατρικού έργου, που λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, και έχει σκοπό  το συντονισμό της δράσης των κτηνιάτρων

για την παροχή πλέον αξιόπιστου και πολύπλευρου κτηνιατρικού έργου,

για τη διεύρυνση της συμμετοχής τους, στη   κτηνοτροφική  παραγωγική  και τη παραγωγή  κτηνοτροφικών προϊόντων και τροφίμων ζωικής προέλευσης, 

για  την ανάδειξη του ρόλου τους,  στη  περίθαλψη του ζωικού κεφαλαίου, τη διαχείριση και ανάπτυξη της κτηνοτροφικής παραγωγής, στην υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης,

και την ανάδειξη στη κοινωνία,  της δεσπόζουσας θέσης τους στη προστασία της δημόσιας υγείας.

Όπως και οι περισσότεροι από τους παριστάμενους συναδέλφους κτηνιάτρους δραστηριοποιούμαι εδώ και είκοσι χρόνια στην πρωτογενή παραγωγή και συγκεκριμένα στον τομέα της παραγωγικής κτηνοτροφίας.

Ιδιώτες κτηνίατροι όπως εγώ που ασχολούνται με την παραγωγική κτηνοτροφία είναι περίπου 400 συνάδελφοι και προσφέρουν έργο σ’ αυτήν  παράλληλα με τους συναδέλφους μας κτηνιάτρους του Δημοσίου ασκώντας ταυτόχρονα δραστηριότητες πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων και περίθαλψης-διαχείρισης παραγωγικών και μη ζώων.

Ο παραπάνω τρόπος άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος όμως δημιουργεί αμφιβολίες για την αξιοπιστία του παρεχόμενου κτηνιατρικού έργου. 

Τα νέα οικονομικά δεδομένα της παγκοσμιοποίησης που προκαλούν αναδιοργάνωση της αγοράς. Η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου της χώρας μας, για την εναρμόνιση του με το Ευρωπαϊκό δίκαιο.

Αλλά και η πίεση και η ανασφάλεια που προκαλούν στο καταναλωτικό κοινό οι τελευταίες διατροφικές κρίσεις απαιτούν από μέρους μας την ανάληψη πρωτοβουλιών αλλά και ευθυνών και υποχρεώσεων απέναντι στην αγορά και την κοινωνία.

Απευθυνόμενος στους συναδέλφους μου που ασχολούνται με την παραγωγική κτηνοτροφία θέλω να πω ότι ο κόσμος ζητά σωστά κτηνοτροφικά προϊόντα υγιεινά και ασφαλή.

Σ αυτό ο κτηνίατρος έχει λόγο και ευθύνη και γι’ αυτό πρέπει να δούμε τη δουλειά μας με διαφορετικό τρόπο. 

Πρέπει να γίνουμε κτηνίατροι της υπαίθρου! Του στάβλου! Της αγοράς! Και όχι του πάγκου. 

Αφού μπούμε στο στάβλο να χρησιμοποιήσουμε το φάρμακο σαν εργαλείο της δουλειάς μας και όχι σαν πηγή εισοδήματος. 

Βασιζόμενοι πλέον στο τρίπτυχο

·   σωστός σταβλισμός,

·   σωστή διατροφή,

·   πρόληψη

ώστε να δώσουμε στη μεταποίηση και στη κατανάλωση προϊόντα καθαρά γνήσια απαλλαγμένα από χημικά ή βιολογικά κατάλοιπα.

Θέλω να σταθώ λίγο στον τομέα της πρόληψης λέγοντας ότι πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια αντιμετώπισης των ασθενειών με προληπτικές αγωγές και εμβόλια και πρέπει να εμπεδώσουμε στους παραγωγούς την αντίληψη ότι στην ουσία η πρόληψη στοιχίζει λιγότερο από τη θεραπεία ελαχιστοποιώντας τις απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο και σε εισόδημα.

Ο κτηνίατρος του αύριο πρέπει να έχει την ευθύνη του κοπαδιού να νιώθει αλλά και να είναι συνυπαίτιος και συνυπεύθυνος με τον παραγωγό αλλά και υπόλογος στον καταναλωτή.

Κατά συνέπεια πρέπει να κάνει σωστή καταγραφή να εκτελεί τα προγράμματα του Δημοσίου με συνέπεια και να αναλαμβάνει την περίθαλψη τόσων ζώων, όσων του επιτρέπουν οι δυνάμεις του, ώστε να παράγει αξιόπιστο έργο.

Τέλος θεωρώ ότι είμαστε υποχρεωμένοι να προσέξουμε πολύ την αιγοπροβατοτροφία, γιατί ενώ παραδοσιακά είναι ο πιο δυνατός κλάδος της κτηνοτροφίας λόγω των οικονομικών δυσκολιών και της κοινωνικής απαξίας που περιβάλλει τους ασχολούμενους με αυτή όλο και λιγότεροι νέοι δραστηριοποιούνται σ’ αυτήν με αποτέλεσμα να ακολουθεί φθίνουσα πορεία.