Παναγιώτης Καπώνης

Δικηγόρος π. Αρείω Πάγω

Εμπορικολόγος

 

Καλήμερα

 

Oφείλω, να ευχαριστήσω, τo διοικητικό συμβούλιο και το πρόεδρο, της ΚΤΗΜΕΛ τον κο Γουλιμή, οφείλω, εν πάση περιπτώσει, να ευχαριστήσω την ΚΤΗΜΕΛ για την πρόσκληση της, να μιλήσω σήμερα.

Έχω να πω ότι η ΚΤΗΜΕΛ είναι μια εταιρεία, που μέσα της έχει μια κρυμμένη δυναμική, και ότι είναι ένα νομικό και επιχειρηματικό πείραμα, ότι είναι η απόρροια, σε επιχειρηματικό επίπεδο, της προσπάθειας, εναρμόνισης του εθνικού δικαίου, με το κοινοτικό δίκαιο, είναι δηλαδή μια νομική-επιχειρηματική προσέγγιση στην ανάγνωση, του θεσμικού πλαισίου, που αφ’ ενός διέπει την υπόσταση και το ρόλο των επιστημόνων κτηνιάτρων στην Ελλάδα και αφ’ ετέρου στην εναρμόνιση της νομοθεσίας μας ως τμήμα πλέον μιας καθ’ όλα Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Όταν κυρίες και κύριοι οι εταίροι μας στην Ερωπαϊκή Ένωση, όταν οι έξι, μετά οι δέκα και μετά οι δώδεκα αποφάσισαν, να ενοποιήσουν τους λαούς της Ευρώπης, σκέφτηκαν αρχικά μόνον οικονομικά, αργότερα με την ωρίμανση της ιδέας της Ένωσης των Ευρωπαϊκών κρατών, κάτω από μια σημαία, κατάλαβαν ότι η Ευρώπη, δεν είναι μόνο ενιαία αγορά, αλλά θα πρέπει να έχει ενιαία δομή, σε όλες της πτυχές της ζωής, να εχειτη δομή, ενός πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και νομικού οργανισμού, μιας Ενιαίας Πολιτείας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση,  λοιπόν έχει και Ενιαία Νομοθεσία

Μετά τη Συνθήκη της Ρώμης, τα Κράτη-Μέλη συμφώνησαν να έχουν (εκτός των άλλων) και Ενιαία Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και το «Κοινοτικό» Ευρωπαϊκό Δίκαιο, να κατισχύει του κάθε Εθνικού Δικαίου και άρα και του Ελληνικού εθνικού δικαίου.

Βέβαια, πολλοί τομείς του Ευρωπαϊκού Δικαίου είναι ακόμα υπό διαμόρφωση. Αυτό σημαίνει, ότι για να γίνει ένα νομοθέτημα, νόμος του Ελληνικού Κράτους, δεν αρκεί να ακολουθήσει τις προδικασίες της ελληνικής έννομης διαδικαστικής τάξης, αλλά θα πρέπει να εγκριθεί, ως προς την εναρμόνισή του, από τις αντίστοιχες Επιτροπές της Ε. Ε., ακόμα όταν βρίσκεται εν σχεδίω.

Αυτό σημαίνει, ότι μπορούμε, διερευνώντας τις τυχόν ελλείψεις και ατέλειες της εθνικής μας νομοθεσίας, να προτείνουμε νομοθετικές λύσεις και ρυθμίσεις, ώστε να βελτιωθεί η επαγγελματική, οικονομική, κοινωνική κλπ θέση, κάθε (ευρωπαίου πλέον) πολίτη, κάθε επαγγελματικής ομάδας.

Στην εξέλιξή της ένωσης, τα θεσμοθετημένα Ευρωπαϊκά Όργανα, συμφώνησαν σε μια προσπάθεια δημιουργίας νέων κοινών θεσμών. Έτσι άρχισαν να εφαρμόζουν

1.     Νέους Θεσμούς Ανεξάρτητων Αρχών μη εξαρτώμενες από το Κράτος, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Ανταγωνισμού, η προβλεπόμενη Ανεξάρτητη Αρχή Καταναλωτή (που τώρα έχει τη μορφή Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ανάπτυξης),

2.     Νέους νομικούς τύπους συλλογικής δράσης, ως ανεξάρτητους εθνικούς φορείς κοινωνικού χαρακτήρα,  όπως το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών, η γνωστή Ανεξάρτητη. Αρχή Προσωπικών Δεδομένων κ.α.,

3.     Ενοποίηση φορέων δημόσιου χαρακτήρα, με κεντρικό ευρωπαϊκό πυρήνα και εθνικούς βραχίονες, όπως η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα με «υποκαταστήματα» τις αντίστοιχες Κρατικές Κεντρικές Εθνικές Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος), που από τη μια μεριά έχουν Δημόσια Εξουσία, αλλά από την άλλη, δεν εξουσιάζονται ούτε χρηματοδοτούνται από το Κράτος ή χρηματοδοτούνται εν μέρει,

4.     Τέλος προσπαθούν να αναπτύξουν αυτοδύναμα τις Περιφέρειες της Ε. Ε.-

 

Αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά των οικονομικών, νομικών και κοινωνικών δρώμενων στην μεγάλη Ευρωπαϊκή Επικράτεια, μας αναγκάζουν να δούμε, κάτω από «ευρωπαϊκή» οπτική γωνία το τι γίνεται στη Χώρα μας, σε σχέση με τον ρόλο του Κτηνιάτρου, το αντικείμενο της επιστημονικής του αποστολής, τον κοινωνικό του ρόλο, το επάγγελμά του και εξειδικευμένα τι γίνεται στη συμβολή του στην ασφάλεια και τον έλεγχο των τροφίμων, από νομική σκοπιά.

Είναι γνωστή εμπειρικά  σε όλους σας, από την καθημερινότητα του επαγγέλματός σας, η καταγραφή των αιτίων, που εμπόδισαν την, μέσα σε ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, την άσκηση των δραστηριοτήτων που απαιτεί ο ρόλος των κτηνιάτρων, οι οποίοι, πέρα από τα επιστημονικά και επαγγελματικά τους προβλήματα, σε τελευταία ανάλυση, ασκούν κάτω από πολλές  πιέσεις και προβλήματα, ένα κοινωνικό έργο, που έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία, σε βαθμός ίσως που οι πολίτες δεν υποψιάζονται καν.

Έτσι παρατηρούμε ότι βρισκόμαστε:

·       Σε ένα κατακερματισμό διοικητικών αρμοδιοτήτων, όσον αφορά τον επιστήμονα-επαγγελματία κτηνίατρο.

·       Επίσης παρατηρούμε έλλειψη ενιαίας νομοθετικής ρύθμισης, όσον αφορά:

1.     στην άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των κτηνιάτρων και

2.     στη Δημόσια Υγεία, τα τρόφιμα και τους απαραίτητους ελέγχους.

 Όλα αυτά ίσως και πολλά άλλα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ΣΥΓΧΥΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ.-

 

Στο σημείο αυτό και επειδή μιλάμε για Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά, μπαίνω στον πειρασμό  να παραφράσω το γνωστό σλόγκαν μεγάλης ελληνικής εταιρείας, αφού πιστεύω πως ήρθε ο καιρός που θα φωνάζει ο κόσμος, δηλαδή ο καταναλωτής, πως

«η αγορά θέλει τον κτηνίατρο της»,

που πέρα από το χιούμορ, θα μπορούσε σοβαρά να απευθύνεται στην Νομοθετούσα Πολιτεία.

Εδώ όμως γεννιέται ένα εύλογο ερώτημα.

Για ποιόν «κτηνίατρο» μιλάμε;

Διαπιστώνουμε δηλαδή, ότι πέρα από τη σύγχυση του νομοθετικού πλαισίου, υπάρχει και Σύγχυση Νομοθετικού Αντικειμένου. Ποια είναι αυτή η σύγχυση;

Ποιο είναι το αντικείμενο ;

Τι είναι με λίγα λόγια ο «κτηνίατρος»;

Με όλη τη σοβαρότητα που απαιτεί αυτή η Ημερίδα, εδώ στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με λύπη παρατηρούμε, ότι η σύγχυση στο θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο, ακολουθείται και από σύγχυση στο νομοθετικό αντικείμενο,  στην αποσαφήνιση δηλαδή τι σημαίνει στην Ελλάδα η λέξη «κτηνίατρος».

 

1)     Είναι επιστήμονας ιατρός των ζώων ;

2)     Είναι φαρμακοποιός ειδικός στα κτηνιατρικά φάρμακα ;

3)     Είναι ειδικός ελεγκτής της δημόσιας Υγείας ;

4)     Μήπως είναι επιστήμονας για το Περιβάλλον ; ή τελικά

5)     Είναι τεχνολόγος τροφίμων ;

Δεν θα αναφερθώ στους υπάρχοντες νόμους 2538/1997, 344/2000 και κυρίως στον 2945/2001, γιατί θεωρώ ότι δεν θα προσθέσω κάτι περισσότερο από αυτά που ήδη ξέρετε.

Απλά θα επιχειρήσω με πολύ λίγα λόγια, να εναρμονισθώ από τη θέση του νομικού, στην προσπάθεια της ΚΤΗΜΕΛ, για να κάνει αξιόπιστο το κτηνιατρικό έργο, στον πρωτογενή τομέα, στην παροχή υπηρεσιών κτηνιατρικής, στη διάθεση και διακίνηση των κτηνιατρικών φαρμάκων και των προϊόντων της κτηνοτροφίας, στην εφαρμογή προγραμμάτων διασφάλισης της υγιεινής και ποιότητας στην αλυσίδα παραγωγής των τροφίμων (Haccp GHP κ.α.), και κυρίως, όπως ήδη ανέφερα, στη προσπάθεια να αξιολογηθεί το νομοθετικό πλαίσιο, ώστε το έργο της ΚΤΗΜΕΛ να εμπεδώνει πέρα από την αξιοπιστία και το κριτήριο της νομιμότητας, στην άσκηση των δραστηριοτήτων του κτηνιατρικού αντικειμένου.

Έχοντας, λοιπόν κάνει τις λίγες αυτές παρατηρήσεις μας, πάνω στο ισχύον νομικό πλαίσιο και νομοθετικό αντικείμενο και διαπιστώνοντας, ότι τα πράγματα είναι συγκεχυμένα, η λογική λέει, ότι πρέπει να προτείνουμε μια νέα νομοθετική ρύθμιση.

Δηλαδή επί της ουσίας, απαιτείται ενιαία εναρμονισμένη, με το κοινοτικό δίκαιο νομοθετική ρύθμιση, που το περιεχόμενο της.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ δυσμενέστερο από το νομικό,  επαγγελματικό & επιστημονικό περιβάλλον, των λοιπών ευρωπαίων κτηνιάτρων.

Πρέπει η Ελληνική Δημοκρατία να εναρμονίσει άμεσα την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία με τη Κοινοτική.

Με λίγα λόγια να ξεκινήσει μια προσπάθεια για νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, για να αναφερόμαστε πλέον σε μια σύγχρονη «κτηνιατρική νομοθεσία». Ας δούμε λοιπόν, ποια θα είναι τα οφέλη από τις ενέργειες και δράσεις που αναφέραμε :

           Ενιαία & εναρμονισμένη νομοθεσία για τον κτηνίατρο, τα τρόφιμα, τη δημόσια υγεία.

           Όφελος : Ασφαλής κώδικας άσκησης κτηνιατρικού επαγγέλματος.

           Σαφής διάκριση ελεγκτικών μηχανισμών & μηχανισμών εφαρμογής.

           Όφελος : Αξιοπιστία παρεχομένων υπηρεσιών, ασφάλεια υγεία & ποιότητα στο τρόφιμο.

 

Απαιτείται δηλαδή, να προταθεί ένα σαφές και περιγεγραμμένο, νομοθετικό πλαίσιο, που θα θέτει τη διάκριση μεταξύ ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου και   αυτοελέγχου της αγοράς, καθώς  και κανόνες υπαιτιότητας και συνυπευθυνότητας στο κτηνιατρικό επάγγελμα, ώστε να αποσαφηνισθεί ο ρόλος του κτηνιάτρου και ως επιστήμονα και ως ελεύθερου επαγγελματία.

Ακόμη να προσδιορισθεί η συμμετοχή του στη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων και τη προστασία  και τον έλεγχο της ζωικής παραγωγής σε όλες τις βαθμίδες της.

Κυρίες και κύριοι σας ευχαριστώ πολύ όπως ευχαριστώ και τη ΚΤΗΜΕΛ που με κάλεσε εδώ σήμερα για να πω αυτά τα λίγα τα οποία περισσότερα δεν ήταν επιστημονική ανάλυση αλλά ήταν ερεθίσματα για σκέψη και για περαιτέρω δράση.