Γουλιμής Ιωάννης

Κτηνίατρος

Πρόεδρος-Δ/νων Σύμβουλος ΚΤΗΜΕΛ

 

Κυρίες και κύριοι, φίλοι και συνάδελφοι,

Η ΚΤΗΜΕΛ είναι πολυμετοχική εταιρεία κτηνιάτρων που φιλοδοξεί να παίξει κυρίαρχο ρόλο στο συντονισμό της άσκησης κτηνιατρικών και μη δραστηριοτήτων στον πρωτογενή δευτερογενή και τριτογενή τομέα της παραγωγής μεταποίησης και διάθεσης τροφίμων ζωικής προέλευσης σύμφωνα με το κοινοτικό – εθνικό δίκτυο.

Δεν θα προσεγγίσω το θέμα της σημερινής εκδήλωσης από την επιστημονική, τη νομική ή τη τεχνική του πλευρά, αυτό είναι έργο των επόμενων ομιλητών, που έτσι αλλιώς είναι αρμοδιότεροι να το κάνουν, απ’ ότι εγώ. Θα προσπαθήσω όμως να σκιαγραφήσω το οικονομικό και κοινωνικό περίγραμμα που επέβαλε στους συναδέλφους μου κτηνιάτρους, τη δημιουργία της ΚΤΗΜΕΛ ως αδήριτο ανάγκη, και που καθορίζει τελικά και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΚΤΗΜΕΛ.

Κυρίες και κύριοι,

Η εισβολή τεχνολογικών βιολογικών προϊόντων δηλαδή γενετικά τροποποιημένων στην αγορά των τροφίμων και οι διατροφικές κρίσεις των τελευταίων χρόνων , (σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια, αφθώδης πυρετός, διοξίνες άλλα κατάλοιπα κλπ), με τόπο προέλευσης μάλιστα αυτών των κρίσεων, όχι τις χώρες του φτωχού και άναρχου νότου, αλλά τις κατά τεκμήριο ευνομούμενες βόρειες χώρες του αγγλοσαξονικού άξονα, οδήγησε στην κοινή παραδοχή, ότι η ασφάλεια των τροφίμων, δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην εφαρμογή συστημάτων αποτροπής κινδύνων και διασφάλισης ποιότητας στη παραγωγή-μεταποίηση και τη διακίνηση των τροφίμων, αλλά και στην ασφαλή παραγωγή των κτηνοτροφικών και των άλλων αγροτικών προϊόντων και ακόμα, ακόμα στην ορθή καταναλωτική αντίληψη για στη διάθεση και κατανάλωση των τροφίμων.

Το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει είναι αν ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας, είναι έτοιμος να παράγει ασφαλή προϊόντα και ακόμη περισσότερο αν μπορεί να τα παράγει, με τεκμηριωμένο και πιστοποιημένο τρόπο.

Γιατί βέβαια η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, αλλά πρέπει και να φαίνεται τίμια.

Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι προσωπικά θεωρώ, κατά τεκμήριο, τα προϊόντα της παραδοσιακής κτηνοτροφίας, ασφαλέστερα των εισαγομένων, ο πρωτογενής τομέας παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης, δηλαδή η κτηνοτροφία μας, δεν είναι έτοιμη να παρακολουθήσει τα σημεία των καιρών, αφού στερείται υποδομών στήριξής της, είτε αυτές είναι κοινωνικού, είτε επιστημονικού, είτε τέλος τεχνικού χαρακτήρα.

Η κτηνοτροφία μας στο σύνολό της συμπεριλαμβανομένου, και του πιο δυναμικού και παραδοσιακά του πιο ισχυρού κομματιού της, της αιγοπροβατοτροφίας χαρακτηρίζεται από αβέβαιο μέλλον, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και της κοινωνικής απαξίας, που την περιβάλλει με τη κυριαρχία των προτύπων του life style και του “δήθεν” στη κοινωνία.

Αυτό οδηγεί, κατά τεκμήριο, στη στέρηση του πρωτογενή τομέα από την εργασία ατόμων, που βρίσκονται σε πλήρη νοητική ενάργεια και παραγωγική ηλικία, με αποτέλεσμα να βαθαίνει το χάσμα του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας και προσαρμοστικότητας της κτηνοτροφίας μας, στις νέες και ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Από την άλλη πλευρά η κατανάλωση και οι καταναλωτές έχουν ασαφή και εσφαλμένη αντίληψη, για την έννοια του τροφίμου, με αποτέλεσμα να αδυνατούν, να απαιτήσουν, να επιλέξουν και να επιβάλουν τελικά στην αγορά, την παραγωγή και διάθεση τροφίμων ασφαλών και ποιοτικά ορθών.

Ο καταναλωτής παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στην αγορά του τροφίμου, από μακριά και εμπεδώνει τελικά την αντίληψη, ότι το τρόφιμο είναι καταναλωτικό αγαθό και όχι είδος βασικής ανάγκης και κατά συνέπεια τα κριτήρια επιλογής, μπορεί να είναι το κόστος, η εμφάνιση, η ευκολία χρήσης κ.λ.π. και όχι κατ’ ανάγκη η θρεπτική του αξία και τα λοιπά ποιοτικά χαρακτηριστικά, που πρέπει να έχει ένα τρόφιμο.

Αποτέλεσμα αυτών είναι, σε οποιοδήποτε γεγονός αρνητικό για την αγορά του τροφίμου, ουσιώδες ή επουσιώδες, να αναλώνει τις αντιδράσεις του, σε καταστάσεις ανέξοδου πανικού, που αποσταθεροποιεί και συσσωρεύει, αναίτια πολλές φορές, δεινά στην αγορά των τροφίμων, από την παραγωγή ως την κατανάλωση, δημιουργώντας, ένα φαύλο κύκλο καταναλωτικής δυσπιστίας, αποθεματοποίησης και οικονομικών επιπτώσεων, που οδηγούν τη συγκεκριμένη αγορά, σε αδυναμία να ανταποκριθεί, στις απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού, σε πλαίσια ορθής επιχειρηματικής πρακτικής και προσδιορισμένων κανόνων ανταγωνισμού.

Για να κλείσω τέλος την αναφορά στις δυνάμεις της αγοράς του τροφίμου, οφείλω να αναφερθώ στις επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης των προϊόντων της κτηνοτροφίας μας, τις βιομηχανικές, ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις, που παράγουν τρόφιμα ελληνικής προέλευσης ή ετικέτας.

Εδώ το τοπίο είναι θολό και τυπικά ανεξέλεγκτο, αφού υπάρχουν εταιρείες, για τις οποίες, θα διακινδυνεύσω να πω, ως μη όφειλα, ότι αποτελούν σημείο αναφοράς για τη παραγωγή και διάθεση υγιεινών, ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων, εφαρμόζοντας στη πράξη, ότι ο τύπος και κύρια η ουσία του νόμου επιτάσσει.

Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν εταιρείες παραγωγής τροφίμων που θα έλεγα, ότι η λειτουργία τους εξαντλείται, στη δημιουργία όρων αθέμιτου ανταγωνισμού, στην αγορά.

Οι κτηνίατροι και οι συνάδελφοι επιστήμονες, άλλων επιστημονικών κλάδων, καλούνται κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, να εφαρμόσουν τους κανόνες, της κοινοτικής και της Ελληνικής νομοθεσίας, που διέπουν τη παραγωγή και διάθεση ασφαλών τροφίμων, έχοντας τεράστιο έλλειμμα, σε εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, αλλά και των απαραίτητων υποδομών για να ανταπεξέλθουν, σε ένα τέτοιο έργο.

Οι κτηνίατροι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας στην προσπάθεια τους να δώσουν πειστική απάντηση, όσον αφορά στην ικανότητά τους να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς των τροφίμων, σε προϊόντα και υπηρεσίες της αρμοδιότητας τους, προχώρησαν στη δημιουργία της Κτηνιατρικής Μέριμνας Ελλάδος, με σκοπό την υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου δημιουργίας υποδομών, με στόχο από τη μια μεριά τη στήριξη, του έργου των κτηνιάτρων και των άλλων αρμοδίων κατά περίσταση συναδέλφων επιστημόνων στην αγορά, και από την άλλη με στόχο

(Τα παρακάτω είναι ακριβής αντιγραφή, από υποβληθείσα προ οκταετία  πρόταση μου, στο πρόγραμμα ΙΝΤEREG 2, η εν λόγω πρόταση, απερρίφθη τότε με το σκεπτικό, ότι δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα)

o                      Να παρατηρήσει, να συλλέξει και να αξιολογήσει πληροφορίες,

o                      Να μεταφέρει πείρα και τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα (βιομηχανία-υπηρεσίες) στον πρωτογενή τομέα.

o                      Να επεξεργαστεί και να παράγει δεδομένα, ώστε να εμβαθύνει και να κατανοήσει τους κανόνες που διέπουν την παραγωγική αλυσίδα της κτηνοτροφικής παραγωγής από το σημείο παραγωγής των προϊόντων της έως το ψυγείο του καταναλωτή,

o                      Να παραμετροποιήσει τις βασικές συστατικές διεργασίες της κτηνοτροφικής παραγωγής και να τις συνδυάσει με στόχο την παραγωγή επιθυμητού προϊόντος μετά από συστηματική καθοδήγηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου και της επίτευξης των στόχων της, η ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. προχώρησε στην υλοποίηση των παρακάτω:

1.                    Συγκροτήθηκε η εταιρεία μας και εγκαταστάθηκε στην έδρα της που είναι στη Πάτρα

2.                    Δημιούργησε τις υποδομές, για την εγκατάσταση ενός δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των μελών των συνεργαζόμενων κτηνιάτρων και μη, τεχνολογίας VΝP σε συνεργασία με το ΙΤΥ

3.                    Χρηματοδότησε την ανάπτυξη εφαρμογής Η/Υ, υποστήριξης του έργου των κτηνιάτρων, που ασχολούνται με τη περίθαλψη των ζώων παραγωγικών και μη, η οποία εφαρμογή είναι πλήρως παραμετροποιημένη με δυνατότητες ενσωμάτωσης, σ’ αυτήν διαδικασιών αξιολόγησης του κτηνιατρικού έργου, του παθολογικού προφίλ της κτηνιατρικής παραγωγής, το επίπεδο της υλικοτεχνικής υποδομής και πλήθος άλλων διαδικασιών, που θα ήθελε κανείς να μελετήσει

4.                    στην παραπάνω εφαρμογή έχει επίσης ενσωματωθεί εφαρμογή ιχνοθέτησης των χορηγούμενων κτηνιατρικών φαρμάκων, έτσι ώστε να είναι εύκολη και άμεση και η ανάστροφη ανίχνευσή τους, από το σημείο,δηλαδή, που θα βρεθούν, εως την πηγής τους. (Με το νεολογισμό ιχνοθέτηση, που χρησιμοποιούμε εδώ περιγραφούμε, ουσιαστικά τη διαδικασία σήμανσης ,κάθε φαρμακούχου σκευάσματος, τη στιγμή της διάθεσης του στον κτηνοτρόφο, με τη τοποθέτηση σ’ αυτό, ετικέτας, που θα αναγράφει, κάθε στοιχείο, που αφορά στη συκγεκριμένη χορήγηση, είτε αυτή αφορά σε ενέργεια, κτηνιάτρου, παρέχοντος υπηρεσία είτε αφορά στην εκτέλεση συνταγής από κτηνίατρο φαρμακοποιό ή φαρμακοποιό ή όποιο αρμόδιο επιστήμονα, μπορεί κατά νόμο, να διακινεί κτηνιατρικά φάρμακα και συνεργάζεται με τη ΚΤΗΜΕΛ ή εφαρμόζει το σύστημά της).

5.                    Χρηματοδότησε επίσης την ανάπτυξη εταιρικού ενδοδικτύου για την αξιόπιστη και ασφαλή διακίνηση e-mails, αρχείων και πρωτοκόλλων εφαρμογής προϊόντων παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως πιστοποιήσεις, πρωτόκολλα ορθής υγιεινής πρακτικής, HACCP κ.λ.π.

6.                    Η ΚΤΗΜΕΛ στα πλαίσια του ανταποδοτικού της ρόλου στην αγορά και την κοινωνία χρηματοδότησε, ακόμα τη κατασκευή ενός δικτυακού τόπου www.ktimel.gr και ενός ηλεκτρονικού περιοδικού, αφ’ ενός για την οριζόντια διακίνηση κάθε είδους πληροφορίας, που αφορά στη κτηνοτροφική παραγωγή και το τρόφιμο, για να ενημερώνεται, έτσι άμεσα και αξιόπιστα ο καταναλωτής και αφ’ ετέρου γιατί προσδοκά στη δημιουργία ενός μεσογειακού άξονα, που θα περιλαμβάνει τις μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την ανάπτυξη κοινού προβληματισμού στη καθιέρωση κανόνων, για την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ανθρώπων και του ζωϊκού πληθυσμού.

Από το βήμα αυτό τέλος η ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ανακοινώνει, ότι η σημερινή εκδήλωση, είναι η απ’ αρχή κύκλου συζητήσεων μεταξύ των φορέων της αγοράς, των φορέων που δήλωσαν συμμετοχή σ’ αυτήν, με σκοπό τη δημιουργία, ενός φορέα της αγοράς εθνικής εμβέλειας, για τη διαχείριση της πληροφορίας, που αφορά στο τρόφιμο, με σκοπό να θωρακίσει το τρόφιμο ελληνικής προέλευσης ή ετικέτας, απέναντι στις επιθέσεις, που δέχεται κατά καιρούς από τη διεθνή αγορά, που με την παγκοσμιοποίηση και τη νομισματική ένωση, είναι έτσι ή αλλιώς και αγορά δικιά μας.

Ευχαριστώ πολύ.