ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

Θέμα : Καταγραφή αιγοπροβάτων

 

Συνάδελφοι κτηνίατροι, Φίλοι κτηνοτρόφοι

 

Σας γνωρίζουμε, ότι οι  πλέον των διακοσίων κτηνιάτρων ελευθέρων επαγγελματιών από όλη τη χώρα και απασχολουμένων με την παραγωγική κτηνοτροφία (65 μέτοχοι της ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. και 140 κτηνίατροι συνεργαζόμενοι, με το Δίκτυο Παροχής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών) αναμένουν από τετραμήνου την ευόδωση των προσδοκιών τους, για την ανάθεση του έργου της καταγραφής στους ιδιώτες, (Διακήρυξη αρ.3164/ΙΣ/2003).

Προς τούτο προσδοκούμε την σύννομη ανάθεση του έργου, στην A.C.E. Προηγμένες εφαρμογές Α.Ε., της οποίας η ΚΤΗΜΕΛ και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν κτηνίατροι τυγχάνουν κατά σύμβαση αποκλειστικοί υπεργολάβοι του έργου της καταγραφής, και ως εκ τούτου έχει άμεσο και έννομο συμφέρον,  από την παραπάνω ανάθεση.

Όμως με έκπληξη πληροφορούμεθα, ότι τελευταία φερόμενοι, ως εκπρόσωποι του ΕΘΙΑΓΕ, με τον ισχυρισμό, ότι έχουν αναλάβει το έργο της καταγραφής, αναζητούν συνεργάτες κτηνιάτρους,  ανά  νόμο, για να τους ορίσουν, ως υπεύθυνους, για την εκτέλεση του προγράμματος, (προκαλεί θυμηδία η αναζήτηση κτηνιάτρων συνεργατών με αμοιβή 7 λεπτά ανά ζώο, (δηλαδή σήμανση και καταγραφή 100 ζώων με 7 € !!!!!!!! προκαλεί επίσης ερωτηματικά για το ποιος άραγε θα καρπωθεί το επιπλέον ποσό, εάν το έργο ανατεθεί στο, κατά τον ισχυρισμό, ΕΘΙΑΓΕ, όταν η προσφερόμενη από την ΚΤΗΜΕΛ αμοιβή για τους κτηνιάτρους είναι 12-14 λεπτά ανά ζώο, ποσό αναμφίβολα χαμηλό, αλλά όχι τόσο εξε-σεσημασμένα ευτελές).

·        Επειδή, πληροφορούμεθα, ότι ουδεμία τέτοια ανάθεση έχει γίνει. (Εκκρεμεί από διμήνου ένσταση της ACE, κατά της οικονομικής προσφοράς της «Ένωσης των εταιρειών», αφού αυτή ήταν παντελώς ανυπόγραφη, και κανονικά θα έπρεπε να έχει απορριφθεί εξ αρχής και όχι να σέρνεται στο γραφείο του υπουργού, συνοδευόμενη από αμφίβολης αξίας γνωματεύσεις, νομικών συμβούλων, που εκδίδονται προφανώς κατά παραγγελία και είναι αντίθετες σε κάθε έννοια νομιμότητας)

·        Επειδή, εάν υπάρχει και στερείται κάθε νομιμότητας και συνιστά κατάφορη παραβίαση των όρων του διαγωνισμού.

·        Επειδή, δεν γνωρίζουμε την αλήθεια του ισχυρισμού, της εμπλοκής του ΕΘΙΑΓΕ, όπως και τη νομιμότητα αυτής της εμπλοκής.

·        Επειδή, ο ορισμός των υπευθύνων κατά νομό κτηνιάτρων, αποτελούσε προϋπόθεση, για τη συμμετοχή, κάποιου φορέα, του ιδιωτικού τομέα, στο σχετικό προ-κηρυχθέντα διαγωνισμό.

·        Επειδή προφανώς τα παραπάνω αντικατοπτρίζουν τις αληθείς και προφανώς ανύπαρκτες δυνατότητες, την οργανωτική συγκρότηση, και την επάρκεια του εν λόγω φορέα, για την εφαρμογή του προγράμματος της καταγραφής,

·        Επειδή, η κοινή εμπειρία, η σχετική διακήρυξη, αλλά και ο νόμος αναγνωρίζει, ότι κάθε παρέκκλιση, στην υποβολή της οποιασδήποτε πρότασης, τυπική ή ουσιαστική, από τα οριζόμενα στη διακήρυξη κάθε διαγωνισμού, μόνο σε δόλο, μπορεί να λογίζεται, όπως άλλωστε προβλέπεται από το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο αλλά και δεδικασμένο του Συμβουλίου επικρατείας ορίζει, (αλίμονο, εάν σε κάποιον, που φιλοδοξεί, να εκτελέσει έργο εκατομμυρίων και σε εθνική κλίμακα, αναγνωρίζονταν αμέλειες, αβλεψίες, ή παραλείψεις, στην υποβολή των δελτίων και των προσφορών του, για την συμμετοχή του στο διαγωνισμό).

Οι ιδιώτες κτηνίατροι μέλη του Δικτύου ΚΤΗΜΕΛ αναζητούν τη συνδρομή των συναδέλφων τους του Δημοσίου και μαζί με τους κτηνοτρόφους περιμένουν πειστικές απαντήσεις, όσον αφορά, στις αδικαιολόγητες, καθυστερήσεις, της έναρξης εφαρμογής του προγράμματος, καταγραφής,  που αντικειμενικά, μεταθέτουν την εφαρμογή του στη διάρκεια του χειμώνα.

Οι ιδιώτες κτηνίατροι μέλη του Δικτύου ΚΤΗΜΕΛ και οι κτηνοτρόφοι, περιμένουν πειστικές απαντήσεις, για κάθε παράτυπη επιλογή και επιφυλάσσονται για κάθε νόμιμο ενέργεια, σε Εθνικό ή Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενάντια σε κάθε αδιαφανή ενέργεια, που εξυφαίνεται σε βάρος τους και που τελικά θα αποβεί σε βάρος του έργου, της κτηνοτροφίας και του εισοδήματος των κτηνοτρόφων.

Οι ιδιώτες κτηνίατροι μέλη του Δικτύου ΚΤΗΜΕΛ και οι κτηνοτρόφοι, πλέον βρίσκονται, στη δυσχερή θέση, να συστήνουν υπομονή, και να απολογούνται, ως μη όφειλαν, στους κτηνοτρόφους πελάτες τους, είτε, για να διαφυλάξουν την αξιοπιστία των διαδικασιών, που επέλεξε το υπουργείο,  για την καταγραφή των αιγοπροβάτων, είτε για να δικαιολογήσουν τη δαπάνη στην οποία υπεβλήθησαν  αυτοί, για την αγορά των ενωτίων, υπεραμυνόμενοι της αναγκαιότητας της καταγραφής και των υπό αμφισβήτηση πλέον, αγαθών προθέσεων του υπουργείου, (σχόλια του τύπου…….μας πήραν τα χρήματα και δεν θα γίνει τίποτα……, μια κοροϊδία είναι, όπως και τις άλλες φορές……… κ.ο.κ., είναι πολύ συχνά μεταξύ των κτηνοτρόφων).

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΥΛΙΜΗΣ

Κτηνίατρος

 

ΕΝΩΤΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

 

ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟΣΟΙ ΛΙΓΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΚΟΡΟΪΔΕΨΟΥΝ ΤΟΣΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ

 

Κύριοι / ες  Συνάδελφοι ξέρετε ότι :

1.       1.       Ενώτια για τα αιγοπρόβατα που φέρουν τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα, με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 225801 ΦΕΚ 753/11-06-2003 μπορεί να διαθέσει οποιαδήποτε εταιρεία στην Ελληνική Αγορά χωρίς καμία προϋπόθεση.

2.       2.       Όμως όπως ισχύει και για κάθε προϊόν που διακινείται στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. των εθνικών προδιαγραφών κατ’ ισχύουν οι προδιαγραφές της χώρας παραγωγής τους, που βεβαίως οφείλουν να εναρμονίζονται με αυτές της Ε.Ε.

3.       3.       Ο έλεγχος για την διάθεση προϊόντων που παρεκκλίνουν των δηλούμενων προδιαγραφών με βάση τα κρατούντα γίνεται από τους φορείς της αγοράς τις ενώσεις των καταναλωτών ή και αυτεπαγγέλτως κυρίως από τις υπηρεσίες του Υπ. Εμπορίου οπότε και εφαρμόζονται κατά περίσταση οι διατάξεις του Εμπορικού δικαίου.

4.       4.       Δεν υφίσταται καμία διαδικασία έγκρισης από τις υπηρεσίες του Υ.Γ. αφού δεν υφίστανται καν πρότυπα πιστοποίησης ενωτίων ή πιστοποιημένα πρωτόκολλα ελέγχου τους.

5.       5.       Το υπουργείο  Γεωργίας, αναρτά στα κτηνιατρεία κατάσταση με τις εταιρείες που διαθέτουν ενώτια στην αγορά, με την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες είχαν καταθέσει σε αυτό, γνωστοποίηση και πληροφοριακό υλικό και δείγματα για τα παραπάνω προϊόντα, χωρίς καν να δίνει κάποια σχετική βεβαίωση, που να επικυρώνει τουλάχιστον την παραπάνω διαδικασία.

6.       6.       Η παραπάνω διαδικασία κακόβουλα και αναίσχυντα από εμπόρους και διακινητές της «αρπαχτής», παρουσιάζεται ως διαδικασία έγκρισης ενωτίων.

7.       7.       Ο έμμεσος και πολλές φορές άμεσος αθέμιτος επηρεασμός της βούλησης των κτηνοτρόφων στη προμήθεια των ενωτίων, είτε με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, είτε από ενέργειες των υπαλλήλων του δημοσίου είναι ελέγξιμος νομικά και σε κάθε περίπτωση ικανός λόγος για να απαιτηθεί από αυτούς, αναστροφή της οποιασδήποτε σχετικής πώλησης.

8.       8.       Με τις παραπάνω πρακτικές και την άμεση παραγγελιοδοσία προς τις προμηθεύτριες εταιρείες παρακάμπτοντας την αγορά του λιανικού εμπορίου, ουσιαστικά επιχειρείται, η διόγκωση του κόστους, που αφορά στην προμήθεια των ενωτίων, από τα 9 έως 10 εκ. € στο ύψος των 14 έως 16 εκ. €, φυσικά σε βάρος της τσέπης των κτηνοτρόφων και τελικά και των κτηνιάτρων.

Συνάδελφοι οφείλουμε

·        ·        Να ενημερώσουμε τους συναδέλφους του δημοσίου και σταθούμε αρωγοί αλλήλων για την προστασία του εισοδήματος των κτηνοτρόφων, που κατ’ ανάγκη επηρεάζει άμεσα και το δικό μας.

·        ·        Να ενημερώσουμε τους κτηνοτρόφους και τους κατά τόπους κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς και τις ενώσεις αγροτών, ότι κάθε ισχυρισμός περί εγκεκριμένων ενωτίων αποτελεί απόπειρα

 εξαπάτησης, αθέμιτου ανταγωνισμού και υπόθαλψης συμπεριφορών αισχροκέρδειας.

·        ·        Να δώσουμε στην αγορά το μέτρο σύγκρισης. Δεν είναι δυνατόν να ακούγονται ισχυρισμοί του τύπου «τι σχέση έχει η  «Ferrari» με το «Fiat»  για να συγκρίνουμε ενώτια, όταν όλοι ξέρουμε, ότι όταν είναι να πάμε να κόψουμε ξύλα το «Fiat» θα πάρουμε και όχι τη «Ferrari»

Γιάννης Γουλιμής

Κτηνίατρος

Νίκος Μαθιόπουλος

Κτηνίατρος

Τηλ. 27210 95570  Καλαμάτα

Θέμα : Ενώτια Αιγοπροβάτων Προς : κ. Γιαννακουδάκη

Κοιν. : Συναδέλφους κτηνίατρους

 

ΑΝΟΙΧΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

Αξιότιμε κύριε Γιαννακουδάκη

 

Σας γνωρίζω, ότι μετά από ενδελεχή, μελέτη της επιστολή σας, που αφορά στους προβληματισμούς σας, για τα ενώτια αιγοπροβάτων, που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά, ειλικρινά αναρωτήθηκα :

·       Αν με αφορά !!!! Αν απευθύνεται, δηλαδή, το κείμενο αυτό, σε μας τους επιστήμονες κτηνιάτρους ή σε εμπόρους πλαστικών ειδών, κουβάδων, λεκανών κλπ.

·       Αν η προσέγγιση στα όσα αναφέρονται, περί εμπορικής ευθύνης, αναστροφής πωλήσεων, αποκλειστικοτήτων, επισήμως εγκεκριμένων ενωτίων, κλπ. αποτελούν άγνοια ή εσκεμμένη παραποίηση, βασικών εμπορικών διατάξεων του νόμου.

·       Μήπως είναι κρίμα να μένει αναξιοποίητο, το μέγα δημοσιογραφικό δαιμόνιο, που σας παρείχε τις τόσο έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες, που με περισσή ευθύνη και συνέπεια κοινοποιήσατε, για την αφύπνιση μας.

·       Αν κάνω λάθος που νομίζω, ότι, η χορήγηση επίσημης έγκρισης, προϋποθέτει Υπ. Απόφαση, που να ορίζει, τις διαδικασίες, τα απαραίτητα πιστοποιητικά και τον τύπο των αποδεικτικών πιστοποίησης, τέτοιας εγκρίσεως, πέραν της ΚΥΑ, που ορίζει τις προδιαγραφές, που πρέπει να  πληρούν τα περί ων ο λόγος, ενώτια.

·       Μήπως όλα αυτά τα δυσάρεστα, που περιγράφονται, αποτελούν πράγματι, αξιόπιστη ομολογία, μιας αναίσχυντης, μέχρι τώρα, κερδοσκοπίας και αισχροκέρδειας, σε βάρος των κτηνοτρόφων ή αποτελούν, εσπευσμένη, από τώρα υιοθέτηση, λόγω, έργω,  πρακτικής αθέμιτου ανταγωνισμού.

·       Μήπως δηλαδή θα έπρεπε, εμείς οι κτηνίατροι, μαζί με τους κτηνοτρόφους, να σας συνδράμουμε, με όλες τις δυνάμεις μας, ώστε το συγκεκριμένο κείμενο, να κοινοποιηθεί στον υφ. Εμπορίου κ. Κουλούρη και να πιέσουμε, ώστε να επιληφθούν οι υπηρεσίες του, αυτεπαγγέλτως, προς πάσα κατεύθυνση, για την εξυγίανση και την εξομάλυνση της αγοράς.

 

Τέλος συμφωνώ μαζί σας κ. Γιαννακουδάκη, ότι οι ουρανοκατέβατοι, τυχάρπαστοι «ευκαιριατζήδες», και οι «πειρατές» του χώρου, θα εξαφανιστούν και είναι βέβαιο ότι

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ   ΚΑΙ   ΜΟΝΟ

αυτοί που εξ’ αρχής, συνάπτουν, με τους συνεργάτες τους,

ΣΤΑΘΕΡΕΣ,  ΕΝΤΙΜΕΣ, και ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ  ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ,

και δεν μετέρχονται μέσων παράκαμψης τους, πουλώντας τα προϊόντα τους, απ’ ευθείας στους εν δυνάμει, πελάτες των συνεργατών τους, τους κτηνοτρόφους.

 

 

Στη διάθεση σας

 

 

Νίκος Μαθιόπουλος