Κλαυδιανός Ανδρέας

Κτηνίατρος

Αντιπρόεδρος ΚΤΗΜΕΛ

 

Συνάδελφοι αυτά, που θέλω να πω, απευθύνονται περισσότερο, σε μη επιστήμονες αλλά πιστεύω ότι είναι ευτυχής σύμπτωση που θα λεχθούν και σε κοινό επιστημόνων κτηνιάτρων και μη.

Πιστεύω, ότι κάποια πράγματα, που αφορούν, στις γενικές αρχές και αντιλήψεις στο κύκλωμα παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας τροφίμων πρέπει να τις επανεκτιμήσουμε και κύρια να τις κατανοήσουμε.

Οι επαναλαμβανόμενες διατροφικές κρίσεις των τελευταίων χρόνων στις λεγόμενες αναπτυγμένες χώρες, όπως η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια βοοειδών, οι διοξίνες, ο αφθώδης κ.λ.π. οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ άλλων στη κατάρτιση της Λευκής Βίβλου και τον κανονισμό 178/2002 για την αποτροπή στο μέλλον παρόμοιων καταστάσεων.

Τόσο η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, όσο και το πρόβλημα των διοξινών και άλλων καταλοίπων φυτοφαρμάκων, τοξινών κ.λ.π., θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως συνέπειες και νόσοι του πολιτισμού μας, του πολιτισμού της ελεύθερης αγοράς και του άκρατου ανταγωνισμού.

Όμως, για την αποφυγή παρόμοιων διατροφικών κρίσεων, στο μέλλον, δεν αρκούν τα διοικητικά μέτρα, χρειάζεται να δούμε το πρόβλημα και από άλλη διάσταση, απ’ τη διάσταση της αλλαγής της νοοτροπίας και αντιλήψεων μέσα από διαδικασίες διαρκούς εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης, από τον εργάτη του στάβλου μέχρι τον επιχειρηματία και από τον ειδικό επιστήμονα μέχρι τη νοικοκυρά. 

Νέα αντίληψη σημαίνει ότι:

  1. Η διαδικασία παραγωγής του τροφίμου ζωϊκής προέλευσης, αποτελεί αδιάσπαστη ενότητα, από την ώρα που θα γεννηθεί το ζώο μέχρι την ώρα, που θα φτάσει στο πιάτο του καταναλωτή.
  2. Το τρόφιμο δεν αποτελεί προϊόν μόνο αποκομιδής κέρδους, αλλά συστατικό στοιχείο της ίδιας της ζωής. Και μάλιστα, όχι με τη στενή έννοια της βιολογικής ανάγκης που εξυπηρετεί, αλλά σα πηγή ζωής με την έννοια της συμβολής του στη παραγωγή πολιτισμού και καλύτερης ποιότητας ζωής, αφού αποτελεί μια από τις ανθρώπινες απολαύσεις, και κατ’ εξοχή λόγο συνάθροισης.
  3. Η ευζωία και η καλή μεταχείριση των ζώων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις παραγωγής υγιεινών και ασφαλών τροφίμων, γιατί τα ζώα δεν είναι μηχανές παραγωγής αγαθών, αλλά ζωντανοί οργανισμοί, με ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις, από την εξασφάλιση των οποίων κρίνεται και η υγεία τους και η απόδοση τους.
  4. Ο κτηνίατρος προστατεύει όχι μόνο την υγεία των ζώων, αλλά πρωτίστως την υγεία των καταναλωτών,

είτε εξασφαλίζοντας στην κατανάλωση, τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης υγιεινά και ασφαλή, ασκώντας ολιστική διαχείριση στο στάβλο και λαμβάνοντας όλα τα προληπτικά μέτρα διατροφή, εμβολιασμοί κ.λ.π.  

είτε παίρνοντας, όλα τα αναγκαία μέτρα, για να μην μεταδοθούν ασθένειες, από τα ζώα στον άνθρωπο, καθώς επίσης και να προφυλάξει τα ζώα από ασθένειες των ανθρώπων.

είτε συμμετέχοντας και καθοδηγώντας τους μηχανισμούς ελέγχου, πιστοποίησης και διασφάλισης της υγιεινής, της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων.

 

Ως κτηνίατροι, που δραστηριοποιούμαστε στη παραγωγική κτηνοτροφία και που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε άμεση ή έμμεση σχέση με τη παραγωγή, διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία ζωοκομικών προϊόντων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε το καταναλωτή και το λέω αυτό, γιατί πρέπει τελικά να γίνουμε κοινωνοί και φορείς μιας τέτοιας άποψης, ότι το ελληνικό τρόφιμο ζωικής προέλευσης είναι σχετικά ασφαλές, οι μεμονωμένες περιπτώσεις, που ενδεχομένως εγκυμονούν κινδύνους, για τη δημόσια υγεία, μπορούν εύκολα να ξεπεραστούν με τη κατάλληλη ενημέρωση, εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση του παραγωγού του μεταποιητή ή του εμπόρου.

Το κύριο πρόβλημα με το ελληνικό τρόφιμο ζωικής προέλευσης δεν είναι η ασφάλειά του αλλά το να είμαστε σε θέση

1.     ν’ αποδεικνύουμε κάθε στιγμή, ότι είναι όντως ελληνικό και ότι είναι όντως ασφαλές, ώστε να δημιουργείται αίσθημα ασφάλειας στους καταναλωτές, με συνέπεια τη τόνωση της ζήτησης, πράγμα που ωφελεί το το σύνολο της αγοράς και αυξάνει την ικανότητα της, να ανταποκρίνεται στις όλο και μεγαλύτερες απαιτήσεις της αγοράς.

2.     να δημιουργούμε ασπίδα προστασίας σε όλες τις επιθέσεις για το Ελληνικό τρόφιμο, από διάφορους καλοθελητές ντόπιους ή ξένους, και να αυξάνεται έτσι το εισόδημα όλων των εμπλεκόμενων στην αλυσίδα του τροφίμου

3.     να ενθαρρύνουμε την παραγωγή τροφίμων και προϊόντων ανώτερης ποιότητας με ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

4.     να ενθαρρύνουμε τη παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων και την εκτροφή ζώων παραδοσιακών φυλών και με παραδοσιακό τρόπο. Ο καταναλωτής έχοντας ενημέρωση, μέσα από το σύστημα δικτύωσης της ΚΤΗΜΕΛ για τις μεθόδους παραγωγής το τρόπο διακίνησης και των ελέγχων που αφορούν στο κύκλωμα παραγωγή και διάθεσης τροφίμων, θα μπορεί να πειστεί για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων ελληνικής προέλευσης και ετικέτας και να τα αγοράσε,ι έστω και αν του στοιχίζουν ακριβότερα.

 

Πιστεύω ότι σήμερα, ως ΚΤΗΜΕΛ έχουμε ν’ αντιπαρατάξουμε

·            απέναντι στις διοξίνες και τα κατάλοιπα, τη πλούσια ελληνική και μεσογειακή χλωρίδα

·            απέναντι στο διατροφικό άγχος και την ανασφάλεια, την απόλαυση του φαγητού, ως βελτίωση της ποιότητας ζωής.

·            απέναντι στη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια, το σεβασμό της φυσιολογίας, του οργανισμού ζώων και ανθρώπου,

·            απέναντι στο πανικό για τον αφθώδη και τις άλλες ασθένειες, την ενημέρωση

·            απέναντι στον πανικό, που δημιουργείται από τη σαλμονέλα την ιχνηλασιμότητα

·            απέναντι στη δυσπιστία του καταναλωτή τη διαφάνεια σ’ όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας και τη σαφή οριοθέτηση του ρόλου των ελεγκτικών μηχανισμών στην αγορά,

·            απέναντι στο άμορφο, άγευστο και απρόσωπο αγγλοσαξονικό διατροφικό πρότυπο, τη μεσογειακή διατροφή.

 

Τελειώνοντας, θέλω να πώ, σε παράφραση ρήσης, που διατυπώθηκε, πριν από 150 χρόνια, ότι η ανθρωπότητα, πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει επάρκεια σε ασφαλή και υγιεινά  τρόφιμα, επάρκεια σε νερό και στέγη, προτού επιδιώξει στη πολιτική, στη τέχνη, στην επιστήμη και στη θρησκεία.

 

Ευχαριστώ.