ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ   ΜΕΡΙΜΝΑ   ΕΛΛΑΔΟΣ   Α.Ε.

Δίκτυο Παροχής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

 

 

 

 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Η ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ενημερώνει τους επαγγελματίες και τους καταναλωτές, ότι :

 

Οι κτηνίατροι του Δικτύου ΚΤΗΜΕΛ Πελοποννήσου, σε σεμινάριο που οργάνωσε η ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. και έλαβε χώρα στη Καλαμάτα την 18η – 19η  και την 25η – 26η Οκτωβρίου 2003 υπό την εποπτεία της TUV Austria έλαβαν την απαραίτητη κατάρτιση και διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την μελέτη, ανάπτυξη, εγκατάσταση και εποπτεία

συστημάτων αυτοελέγχου για την ασφάλεια των τροφίμων

( Κανόνες Υγιεινής Πρακτικής, HACCP κλπ )

στις εγκαταστάσεις κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας, που αφορά στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης τροφίμων, (βιοτεχνίες κρέατος, τυροκομεία, catering, ξενοδοχεία, κρεοπωλεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, καφενεία κ.τ.λ.)

 

Οι κτηνίατροι του Δικτύου ΚΤΗΜΕΛ

Με τη χρήση των υποδομών της ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε και με τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτουν. είναι ικανοί να παρέχουν αποτελεσματική βοήθεια

σε κάθε τοπική αγορά τροφίμων, για την

ομαλή, αξιόπιστη και χαμηλού κόστους προσαρμογή της,

στις απαιτήσεις, της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και κύρια του καταναλωτή

για τρόφιμα ποιοτικά υγιεινά και ασφαλή.

 

Οι κτηνίατροι του Δικτύου ΚΤΗΜΕΛ,

σεβόμενοι τα προβλήματα, τον τοπικό χαρακτήρα, την οικονομική δυνατότητα και τη δυνατότητα εξέλιξης, κάθε επιχείρησης, που ασχολείται με τρόφιμα,

είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν, με ειλικρίνεια

και με κάθε επαγγελματία, που αντιλαμβάνεται, ότι η προσπάθεια

για παραγωγή και διάθεση στην αγορά, υγιεινών και ασφαλών τροφίμων,

αποτελεί, πρώτα και κύρια, ηθική  και κατόπιν νομική υποχρέωση, που αφορά, άμεσα

στην προστασία  της υγείας των καταναλωτών. 

 

ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε.