Η εταιρεία
  Αρχική Σελίδα                                     (Βέλτιστη παρουσία με ανάλυση οθόνης 1152 επί 864 pixel)

Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ

Περιβάλλον

Επενδύσεις

Σήμανση

Υπηρεσίες

Προϊόντα

Αμελκτικά

 
Αρχική σελίδα Ανακοινώσεις   

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε.


Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας την 29 Ιουνίου 2008, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρείας, στην Πάτρα, Κανακάρη 228-230, οι μέτοχοι της εταιρείας ΚΤΗΜΕΛ συνήλθαν, με καταστατική απαρτία, σε Τακτική Γ.Σ. και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις :
1. Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Δ.Σ.

2. Αποφασίσθηκε η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα, με τον ισχύοντα νόμο περί ανωνύμων εταιρειών.

Ιδιαίτερα :

3. Αποφασίστηκε η αναθεώρηση του άρθρου 3. του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στους σκοπούς της εταιρείας.

4. Αποφασίστηκε, για πρακτικούς λόγους ο περιορισμός των μελών του Δ.Σ. από 5 έως 7 σε 3 έως 5.

Το Δ.Σ.

ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε.

29/06/2008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2008, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρείας, στην Πάτρα, Κανακάρη 228-230, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

 

1.   Υποβολή  και έγκριση των ετήσιων Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 6ης   εταιρικής χρήσεως 01/01/2007-­31/12/2007.

2.       Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2007 - 31/12/2007.

3.       Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.και του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01/01/2007-­31/12/2007.

4.       Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ.

5.       Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής του.

6.       Τροποποίηση των άρθρων 3,8 και 31 του Καταστατικού.

7.       Διάφορες ανακοινώσεις (Συζήτηση περί χρησιμότητας ανανέωσης της σύνθεσης του Δ.Σ. , των πεπραγμένων του Δ.Σ. , χρηματοδότησης του επιχειρησιακού σχεδίου της ΚΤΗΜΕΛ κλπ )

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να πράξουν τα προβλεπόμενα από το νόμο και Καταστατικό της

Το Δ.Σ.

ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε.

06/06/2008 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ


Στη Βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναρτήθηκαν οι εγκρίσεις του εξοπλισμού ηλεκτρονικής σήμανσης της ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. Η διάθεση του εξοπλισμού αυτού γίνεται από τις εταιρείες :

ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. -www.ktimel.gr/company.asp-
και
Control & Advanced Technologies Hellas AEBE -www.cathellas.gr-

Ο παραπάνω εγκεκριμένος εξοπλισμός αφορά στις παρακάτω συσκευές ηλεκτρονικής σήμανσης :
Βώλος Prionics: 20 γρ.
Βώλος
Prionics: 52 γρ.
Βώλος Prionics: 73 γρ.
Εφαρμοστής Βώλων.

Αναγνώστης : Agrident 300
Εξωτερική κεραία : Agrident 300
Αναγνώστης : EDIT ID Wand

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ο Βώλος των 52 γρ. αποτελεί εξειδικευμένο και ασφαλές μέγεθος, για την σήμανση των αιγοπροβάτων,
αφού με τη χρήση του :
- Αποκλείεται η περίπτωση απόφραξης ή ρήξης του οισοφάγου των ζώων, όπως πολλες φορές συμβαίνει, με τους βώλους των 73 ή 78 γρ.
- Αποκλείεται η απώλεια του, όπως πολλές φορές συμβαίνει με τους βώλους των 20 γρ. όταν χορηγούνται σε πρόβατα και γίδια, που τρέφονται με μεγάλες ποσότητες χονδροειδών τροφών.

 

Υποβολή προστίμων για παράνομη διακίνηση φαρμάκων

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΘNIKOΣ OPΓANIΣMOΣ ΦAPMAKΩN Xολαργός, 22.1.2007 A.Π.: 21519/06 Θέμα: Παράνομη διακίνηση κτηνιατρικών φαρμάκων ΣE AΠANTHΣH των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι το ΔΣ/EOΦ με την υπ. αριθμ. 0-511/Συνεδρίαση 11η/29.6.2006 Aπόφαση του επέβαλε στα καταστήματα ζωοτροφών. 1. «Zωοφιλία» ιδιοκτησίας κ. Tριανταφυλλιάς Kαραμπάτου 2. «Pet της Xαράς» ιδιοκτησίας κ. Σιδέρη Mαρίας για την παράβαση της διάθεσης και διακίνησης κτηνιατρικών φαρμάκων χωρίς να διαθέτουν άδεια από την αρμόδια Yπηρεσία του Yπουργείου Γεωργίας, τις από το Nόμο Προβλεπόμενες Kυρώσεις. H ΠPOΪΣTAMENH THΣ Δ/NΣHΣ ΠATAPΓIA ΔHMHTPA

 

ΜΗΤΡΩΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Στις παρακάτω διευθύνσεις του ΓΕΩΤΕΕ αναφέρονται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Δοκίμων Αγροτικών Συμβούλων. http://www.geotee.gr/geosite/drastiriotites/thesis_protaseis_deltia_typou/eppagelmatika_themata/10.php http://www.geotee.gr/geosite/files/skiadas.pdf

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.),
Κ α λ ε ί
Τους ενδιαφερόμενους Γεωπόνους, Κτηνιάτρους, Δασολόγους, κατόχους Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., καθώς και τους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. αντιστοίχων ειδικοτήτων, να υποβάλλουν στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο αίτηση συμμετοχής τους σε σεμινάρια επιμόρφωσης, προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων ή Συνεργατών Γεωργικών Συμβούλων αντίστοιχα.
(καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 15η Οκτωβρίου)

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς.

--Για την προκήρυξη δημιουργίας μητρώου εκπαιδευτών και εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα σεμινάρια εκπαίδευσης αγροτικών συμβούλων (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 15η Οκτωβρίου) ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση του ΓΕΩΤΕΕ
http://www.geotee.gr/geosite/meli/16.php

 

Διοικητική ανασυγκρότηση της ΚΤΗΜΕΛ.

Το Δ.Σ. της ΚΤΗΜΕΛ στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφάσισε την αναβάθμιση του ρόλου του αντιπροέδρου της εταιρείας κ.Ράντσιου αναθέτοντας σε αυτόν πλήρεις αρμοδιότητες διαπραγματευτικών χειρισμών, για κάθε υπόθεση διοικητικής ή εμπορικής φύσεως, που αφορά στα συμφέροντα της εταιρείας.

 

 

4/8/2006 7:42:07 μμ

 

Χρηματοδότηση Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των αιγοπροβάτων. Για σχετικά, επιλογή « Περισσότερα »

 

 

22/5/2006 11:14:21 πμ

 

Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο - Vet Soft Management


Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της βιομηχανικής έρευνας, που διεξήγαγε η ΚΤΗΜΕΛ στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος ΠΑΒΕ-ΝΕ, στο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο έτυχε θερμής αποδοχής.

Εκδηλώθηκε μάλιστα έντονο ενδιαφέρον για το σύνολο των προτεινόμενων δομών και της οργανωσης τους και αναζητήθηκαν τρόποι κοινοποίησης τους, σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, ώστε να αποτελέσουν πεδίο προβληματισμού μεταξύ των φοιτητών της κτηνιατρικής.

Τέλος διανεμήθηκαν 100 αντίγραφα της εφαρμογής Vet Care Management υπό τον τίτλο Vet Soft Management.

Ανάλογα με με τις συνθήκες εγκατάστασης της εφαρμογής υπάρχουν δύο πιθανότητες :

α. να ζητηθεί απλός κωδικός εισόδου, που σε κάθε περίπτωση είναι 9.

β. να ζητηθεί κωδικός χρήστη οπότε πρέπει να δηλωθούν στον διαχειριστή του προγράμματος (τηλ. 2610 362277) οι δύο αριθμοί, που θα εμφανιστούν στο σχετικό πεδίο, για να δοθεί κωδικός εισόδου.

 

 

20/2/2006 7:05:14 μμ

 

Η ΚΤΗΜΕΛ αντιπροσωπεύει τα αμελκτικά συγκροτήματα αιγο-προβάτων της Bou-Matic / Gascoigne MelotteH ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. αναγνωρίζοντας, την ανάγκη των κτηνοτρόφων της χώρας, να εγκαταστήσουν αλμεκτικά μηχανήματα στις εκμεταλλεύσεις τους, διαπραγματεύτηκε, με επώνυμες εταιρείες του χώρου, για να τις αντιπροσωπεύει ή να διανέμει τα προϊόντα τους, στην Ελλάδα.

Κυρίως η ΚΤΗΜΕΛ διαπραγματεύτηκε με την Βοumatic-GM , η οποία όμως έχει συμβατικές υποχρεώσεις, έναντι άλλης εταιρείας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Η ΚΤΗΜΕΛ απεδέχθη, για την ώρα, να εγκαθιστά και να υποστηρίζει, τα αμελκτικά συγκροτήματα της Boumatic-GM, μόνο στη ν. Ελλάδα, διατηρώντας το δικαίωμα να διεκδικήσει σε ωριμότερο χρόνο, την εκπροσώπηση της παραπάνω εταιρείας για όλη τη χώρα.

Η προσωρινή αποδοχή του παραπάνω περιορισμού έγινε αφού η ΚΤΗΜΕΛ εξασφάλισε τη διάθεση άλλων όμοια αξιόπιστων, εναλλακτικών λύσεων, από άλλες εταιρείες του χώρου, για τα μέλη του δικτύου της στη Β. Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση οι επιλογές και οι προγραμματικές συμφωνίες της ΚΤΗΜΕΛ, για το παραπάνω ζήτημα, έγιναν, με γνώμονα τη διαμόρφωση περιβάλλοντος συναγωνισμού, μεταξύ των συνεργατών της, που:

αφενός,

* θα προστατεύει τη βασική επιλογή της ΚΤΗΜΕΛ, να προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, στους κτηνοτρόφους, αποκλειστικά και μόνο μέσω, των συνεργατών της, κτηνιάτρων.

και αφετέρου,

* θα ικανοποιεί, την ανάγκη προώθησης στην κτηνοτροφική αγορά, προϊόντων ικανών και αξιόπιστων, που θα ενισχύουν, διαρκώς, την ανταγωνιστικότητα και την αξιοπιστία του "Δικτύου Συνεργασίας της ΚΤΗΜΕΛ".

ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε.

 

 

2/11/2005 10:29:42 πμ


www.ktimel.gr