ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η διάχυση της «πληροφορίας», που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του ογδόντα, είτε με την σταδιακή κατάρρευση, μηχανισμών, που επέβαλλαν περιοριστικά μέτρα στη διακίνησή της, είτε αντίθετα, με την δημιουργία και την ανάπτυξη μηχανισμών διασποράς της, αποτέλεσε πραγματική επανάσταση για την ανθρωπότητα.

Μια επανάσταση, που δεν έχει να κάνει τόσο, με τα νέα και εντυπωσιακά τεχνολογικά επιτεύγματα, όσο με το γεγονός, ότι ανά τον κόσμο συσσωρευμένη γνώση και πληροφορία, έγινε δυνητικά, αμφίδρομα προσπελάσιμη, από τους πάντες, σ’ έναν αέναο κύκλο ανταλλαγής.

Σ’ αυτόν τον αέναο κύκλο ανταλλαγής της γνώσης και της πληροφορίας, η γνώση αναμορφώνεται και διογκώνεται διαρκώς, μέσα από χαοτικά συστήματα διασποράς, εξειδίκευσης και ποιοτικής μετάλλαξής της. Η γνώση, που αποκτάται και εμπεδώνεται στην ουσία της, από αυτήν ακριβώς τη πρόσβαση, στη γνώση και τη πληροφορία, όπως και στα εργαλεία διαχείρισης, επεξεργασίας και αναπαραγωγής τους δεν μπορεί παρά να αποτελεί πλέον «Νέα Γνώση».

H «Νέα γνώση», ως κοινό κτήμα όλων, διευρύνει διαρκώς, τα πεδία αλληλοκατανόησης του ανθρώπου, επηρεάζει βαθιά το πολιτισμό, την ηθική και την εσωτερική μυθολογία του και δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης, κοινής περί των πραγμάτων, αντίληψης.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, όλα καταλήγουν να φαντάζουν καινοφανή και δύσκολα θα μπορούσε κανείς, να ισχυριστεί, ότι «ανακάλυψε τον τροχό», ενώ μιλώντας κανείς για καινοτομία, δεν αναφέρεται, απαραίτητα σε νέες ιδέες, νέα επιτεύγματα ή νέα προϊόντα, αλλά οπωσδήποτε αναφέρεται σε δράσεις, που :

·         ενσωματώνουν έντονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά,

·         περιβάλλονται και παρέχουν επαρκή πληροφορία,

·         πείθουν τελικά, για την επάρκεια και τη ποιότητα των αποτελεσμάτων τους.

To Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ διεκδικώντας την καινοτομία και κατανοώντας, ότι κινητήρια δύναμή της καινοτομίας είναι η «νέα γνώση», προωθεί, την ανάπτυξη, δομών, μιας «νέας συλλογικότητας», των κτηνιάτρων και των άλλων επιστημόνων συναφών επιστημονικών πεδίων, που θα αφορούν στη δημιουργία ευέλικτων μηχανισμών, συντονισμού και στήριξης, ομάδων επιστημόνων για την εκμάθηση, αφομοίωση και χρήση, των νέων τεχνολογιών και τεχνολογικών προϊόντων αιχμής, στα πεδία δράσης τους.

Ακόμα η ΚΤΗΜΕΛ συνδράμει στη δημιουργία υποδομών, που θα εξασφαλίζουν στους συνεργάτες της, την επιθυμητή πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία, όπως και στα εργαλεία διαχείρισης και αξιοποίηση τους, για την ανάπτυξη κοινών δράσεων, στην εκτέλεση έργων κτηνιατρικού ενδιαφέροντος και στην τεκμηρίωση και στην αξιοπιστία των δραστηριοτήτων τους.

Είναι αυτονόητο τέλος ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η πρόσβαση στη γνώση και στη πληροφορία, σε περιβάλλον νέας συλλογικότητας θα συνδράμει τη δημιουργικότητα και την αποφασιστικότητα των επαγγελματιών κτηνιάτρων :

·         για εξειδίκευση και υιοθέτηση νέων και πλέον αξιόπιστων μεθόδων στην άσκηση των δραστηριοτήτων τους,

·         για επινόηση, ανάπτυξη, εφαρμογή και διακίνηση νέων καινοτόμων προϊόντων παροχής υπηρεσιών και εμπορευμάτων,

·         για την αξιόπιστη, αποτελεσματική και τεκμηριωμένη συμβολή τους, στη προστασία της Δημόσιας υγείας και του Καταναλωτή, του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό, τo Δίκτυο ΚΤΗΜΕΛ διαθέτει τις υποδομές τoυ, στην ανάπτυξη, μίας ευρείας βάσης δεδομένων και ενός συστήματος οριζόντιας διακίνησης κάθε πληροφορίας σχετικής, με το παθολογικό υπόστρωμα του ζωικού κεφαλαίου, τις ζωο-ανθρωπο-νόσους, και τις κτηνιατρικές πράξεις περιορισμού και αντιμετώπισης τους.

Η βάση αυτή ακόμα θα αφορά και σε κάθε πληροφορία σχετική, με δράσεις που αφορούν στην παραγωγή και στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, όπως επίσης και σε δράσεις που αφορούν στην διαχείριση και εκμετάλλευση των διατροφικών πόρων και στις περιβαλλοντικές συνέπειες των δράσεων αυτών.

Στη πρωτοβουλία αυτή καλείται να συμμετάσχει κάθε εμπλεκόμενος, με τα παραπάνω, φορέας του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα από τις Μεσογειακές χώρες της Ε.Ε. με στόχο τη δημιουργία ενός Μεσογειακού άξονα καθιέρωσης, πρωτοκόλλων ορθής πρακτικής για κάθε δραστηριότητα, που αφορά στην παραγωγή τροφίμων και στη καθιέρωση ασφαλών και υγιεινών διαιτητικών προτύπων.

Τα πρωτόκολλα, αυτά θα είναι αποτέλεσμα συλλογικού προβληματισμού στον οποίο μπορούν να συνδράμουν ατομικά ή συλλογικά επιστήμονες τεχνοκράτες , επιστημονικά ιδρύματα, δημόσιες υπηρεσίες, οικολογικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, ενώσεις καταναλωτών και άλλοι κοινωνικοί φορείς, εταιρείες, επαγγελματίες και παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή , δευτερογενή και τριτογενή τομέα της παραγωγής τροφίμων και της παροχής υγειονομικών υπηρεσιών.

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι τα πρωτόκολλα αυτά ανεξάρτητα του φορέα διαχείρισης τους, να αποτελούν για τα μέλη των δικτύων συνεργασίας της ΚΤΗΜΕΛ κοινό τόπο στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, ώστε στην πράξη, να επιτυγχάνεται αυτονόητα,

·  η υιοθέτηση κανόνων ορθής πρακτικής σε κάθε δράση που άμεσα ή έμμεσα αφορά στη προστασία της Δημόσιας υγείας του καταναλωτή και, στη προστασία της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος,

·  η υιοθέτηση μέτρων για την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, στην διατροφή των ανθρώπων και των ζώων, για την εξασφάλιση της επαρκούς και αέναης διαθεσιμότητας τους.

Βασική προσδοκία του Δικτύου ΚΤΗΜΕΛ είναι στη προσπάθεια αυτή να συνδράμουν δυναμικά οι επιστημονικοί επαγγελματικοί φορείς της κοινωνίας και της αγοράς, στη δημιουργία δικτύων διεπιστημονικής συνεργασίας, συλλογής, ανταλλαγής, επεξεργασία και κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, σε περιβάλλον αμοιβαιότητας και ορθής επιστημονικής και επιχειρηματικής πρακτικής,

·         για την τεκμηρίωση και την βελτίωση της αξιοπιστίας των υπηρεσιών, που παρέχονται από τους επαγγελματίες επιστήμονες,

·         για την αναγνώριση και την καταξίωση της κοινωνικής προσφοράς, των επαγγελματιών επιστημόνων,

·         για την τεκμηρίωση και διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων,

·         για ασφαλή και πολύπλευρο «Σχεδιασμό Υγειονομικής Προστασίας»,

·         για την προστασία του περιβάλλοντος, την υιοθέτηση πρακτικών ήπιας αξιοποίησης λυμάτων, αποβλήτων και παραπροϊόντων.